Base description which applies to whole site

Koppeling Uitkeringen

KOPPELING UITKERINGEN: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

458,1

Beleidsmatige mutaties

 

Sociale zekerheid

 

Uitdelen nominale ontwikkeling

‒ 449,1

Diversen

‒ 0,1

 

‒ 449,2

Technische mutaties

 

Sociale zekerheid

 

Diversen

‒ 8,9

 

‒ 8,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

‒ 458,1

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

0,0

KOPPELING UITKERINGEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

33,7

Beleidsmatige mutaties

 

Sociale zekerheid

 

Diversen

‒ 4,0

 

‒ 4,0

Technische mutaties

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Diversen

‒ 29,7

 

‒ 29,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

‒ 33,7

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

0,0

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Uitdelen nominale ontwikkeling

Dit is een overboeking naar de begroting van SZW (hoofdstuk 15) om de begrotingsgefinancierde uitkeringen op prijspeil 2019 te brengen.

Niet-belastingontvangsten

Technische mutaties

Diversen

Dit betreft de uitkering van de nominale ontwikkeling van de werkgeversbijdrage Kinderopvangtoeslag. Deze telt niet mee voor het uitgavenplafond om dubbeltelling te voorkomen.

Licence