Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

De Koning

I DE KONING: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

43,3

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 0,3

 

‒ 0,3

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0,2

 

0,2

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0,7

 

0,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

0,6

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

43,9

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

43,9

I DE KONING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

0,0

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0,2

 

0,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

0,2

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

0,2

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

0,2

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Diversen

Deze meevaller wordt voor 0,2 miljoen euro verklaard door lagere materiële kosten bij Communicatie KH (Rijksvoorlichtingsdienst) en lagere uitgaven aan personeel bij het Kabinet van de Koning. Daarnaast was de doorwerking van de CAO van de sector Rijk naar de grondwettelijke uitkering van de Koning lager dan de oorspronkelijke ramingen.

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Dit betreft een som van mutaties van de uitgekeerde eindejaarsmarge en loon- en prijsbijstelling.

Technische mutaties

Diversen

Dit betreft een som van mutaties van de uitgekeerde eindejaarsmarge en loon- en prijsbijstelling.

Niet-belastingontvangsten

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Dit betreft de eindafrekening van het in 2018 verstrekte voorschot aan het ministerie van Defensie voor het Militaire Huis.

Licence