Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Staten Generaal

IIA STATEN-GENERAAL: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

145,5

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 3,5

 

‒ 3,5

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Bedrijfsvoering tk

6,7

Tijdelijke huisvesting

‒ 5,7

Vervangingsinvesteringen tk

20,7

Diversen

1,6

 

23,3

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

8,1

 

8,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

27,9

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

173,5

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

173,5

IIA STATEN-GENERAAL: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

4,2

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0,2

 

0,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

0,2

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

4,4

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

4,4

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Diversen

Dit is een optelling van de realisatiecijfers van de begroting van de Staten-Generaal. De onderuitputting wordt met name veroorzaakt door lagere uitgaven als gevolg van de vertraging van de renovatie van het Binnenhof.

Beleidsmatige mutaties

Bedrijfsvoering TK

Het budget voor bedrijfsvoering van de Tweede Kamer wordt in 2019 en 2020 opgehoogd voor investeringen in informatiebeveiliging, de toegankelijkheid van debatten en continuïteit van de dienstverlening.

Tijdelijke huisvesting

Deze post betreft onderbesteding op vervangingsinvesteringen en bedrijfsvoeringskosten vanwege de vertraging in het tijdelijke huisvestingsproject van de Staten-Generaal. Een deel van de uitgaven vinden later dan voorzien plaats. Daarom zijn de middelen met een kasschuif doorgeschoven naar 2020.

Vervangingsinvesteringen TK

Aan de begroting van de Tweede Kamer zijn middelen toegevoegd voor vervangingsinvesteringen in audiovisuele middelen en de verhuizing van het datacenter.

Diversen

Het oningevulde deel van de taakstelling uit Rutte I en II is structureel met generale middelen en in 2023 deels vanuit een correctie op fractiekosten ingevuld. Daarnaast is de negatieve eindejaarsmarge uit 2018 toegevoegd aan de begroting van de Staten-Generaal. Het deel van de negatieve eindejaarsmarge dat samenhangt met de oningevulde taakstelling 2018 is generaal gecompenseerd.

Verder zijn er generale middelen toegevoegd aan de begroting van Staten-Generaal voor de parlementaire ondervragingscommissie (flitsenquête) naar ongewenste beïnvloeding van maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland uit onvrije landen.

Technische mutaties

Diversen

Vanaf de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn middelen overgeboekt voor extra beveiligingsmiddelen en informatiemateriaal bij het bezoek aan het parlement door VO-leerlingen. Daarnaast is de tranche 2019 van de loon- en prijsbijstelling toegevoegd aan de begroting van de Staten-Generaal. Ook zijn er middelen overgeboekt vanaf de begroting van BZK voor bedrijfsvoeringskosten van de Eerste Kamer voor de tijdelijke huisvesting samenhangend met de renovatie Binnenhof.

Niet-belastingontvangsten

Diversen

Dit betreft de optelling van de voorlopige realisatiecijfers van de ontvangsten op de begroting van de Staten-Generaal. De Tweede Kamer heeft meer ontvangsten gerealiseerd dan geraamd.

Licence