Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Accres Gemeentefonds

ACCRES GEMEENTEFONDS: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

302,6

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Accres tranche 2018

‒ 295,3

Accres tranche 2019

‒ 89,1

Bijstelling bcf

‒ 285,5

Diversen

0,0

 

‒ 669,9

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Accres gemeentefonds

439,4

Accres tranche 2019

‒ 54,9

Afrekening bcf

‒ 354,2

Bijstelling bcf

337,0

 

367,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

‒ 302,6

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

0,0

ACCRES GEMEENTEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

0,0

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

0,0

Uitgaven

Accres tranche 2018 & accres tranche 2019

De indexatie van het gemeentefonds ademt mee met de Rijksbegroting. Op basis van de gerealiseerde begroting van het Rijk voor 2018 en de geactualiseerde begroting voor 2019 wijzigde de accrestranche 2018 respectievelijk 2019 voor het gemeentefonds.

Accres gemeentefonds

Het bijgestelde accres wordt bij Voorjaarsnota en Miljoenennota overgeboekt aan het gemeentefonds.

Bijstelling BCF

Het plafond van het BCF is gekoppeld aan de accrespercentages zoals die volgen uit de normeringssystematiek voor het gemeentefonds en provinciefonds. Het plafond wordt aangepast voor taakmutaties (zoals decentralisaties) die gepaard gaan met onttrekkingen of toevoegingen aan het BCF.

Als het plafond overschreden wordt, komt het verschil ten laste van het gemeentefonds en provinciefonds. Bij een realisatie later dan het plafond, komt het verschil ten gunste van het gemeentefonds en provinciefonds. De toevoeging of uitname wordt over het gemeentefonds en provinciefonds verdeeld conform de aandelen van de gezamenlijke gemeenten en provincies in het BCF in het gerealiseerde jaar.

In 2019 is het aandeel van de gemeenten 112,4 miljoen euro in de geraamde ruimte onder het plafond voor 2019 bestemd voor het Gemeentefonds. De definitieve berekening van het plafond en de bijbehorende afrekening van het BCF voor 2019 vindt plaats bij Voorjaarsnota 2020.

Licence