Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Diergezondheidsfonds

DIERGEZONDHEIDSFONDS: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

34,6

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Slotwetmutatie 2019 mbt crisisreserve

6,0

Diversen

‒ 3,2

 

2,8

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Correctie standen dgf om plafonds op nul te laten sluiten

‒ 5,2

Diversen

0,1

 

‒ 5,1

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

7,8

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Toevoeging eindsaldo dgf 2018 aan 2019

23,1

 

30,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

28,6

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

63,2

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

63,2

DIERGEZONDHEIDSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

34,6

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

2,8

 

2,8

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Aansluiting standen aan begroting dgf 2020

‒ 28,3

Correctie standen dgf

23,1

Diversen

0,1

 

‒ 5,1

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

7,8

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Aansluiting standen aan begroting dgf 2020

23,1

Correctie standen dgf

‒ 23,1

Toevoeging eindsaldo dgf 2018 aan 2019

23,1

 

30,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

28,6

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

63,2

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

63,2

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Diversen

Deze post bevat enkele mutaties als gevolg van verschillen tussen raming en realisatie in 2019.

Technische mutaties

Niet relevant voor het uitgavenplafond

Dit betreft de toevoeging van het eindsaldo 2018 ad 23,1 miljoen euro aan 2019 en de vorming van een crisisreserve ad 7,8 miljoen euro.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Diversen

Deze post bevat enkele mutaties als gevolg van verschillen tussen raming en realisatie in 2019.

Beleidsmatige mutaties

Aansluiting standen aan begroting DGF 2020

Dit is een verzamelpost van mutaties met betrekking tot aansluiting standen aan de begroting diergezondheidsfonds 2020.

Correctie standen DGF

Deze mutatie betreft een correctie van de standen van het diergezondheidsfonds.

Technische mutaties

Niet relevant voor het uitgavenplafond

Dit betreft de toevoeging van het eindsaldo 2018 ad 23,1 miljoen euro aan 2019 en de vorming van een crisisreserve ad 7,8 miljoen euro.

Licence