Base description which applies to whole site

13 OVERZICHT INCIDENTELE BEGROTINGEN EN BEROEP OP CW 2.27

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de incidentele suppletoire begrotingen (ISB) waarin op het moment van indienen een beroep is gedaan op artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016

Tabel 13.1 Overzicht incidentele suppletoire begrotingen 2020

Nr

ISB

Onderwerp

Beroep op CW 2.27

Uitgaven voor autorisatie

Ingediend

Aangenomen door EK

1

1e ISB EZK

Noodpakket

Ja

Ja

18-3-2020

7-4-2020

2

1e  ISB FIN

Noodpakket

Ja

Nee

18-3-2020

7-4-2020

3

1e  ISB LNV

Noodpakket

Ja

Nee

18-3-2020

7-4-2020

4

1e  ISB SZW

Noodpakket

Ja

Ja

18-3-2020

7-4-2020

5

ISB BZ

Consulaire dienstverlening

Nee

Nee

23-3-2020

7-4-2020

6

2e  ISB SZW

Noodpakket

Nee

Nee

2-4-2020

21-4-2020

7

2e  ISB FIN

Herverzekering leverancierskredieten

Nee

Nee

7-4-2020

21-4-2020

8

2e  ISB EZK

Noodpakket

Ja

Ja

15-4-2020

6-7-2020

9

1e ISB OCW

Ondersteuning culturele en creatieve sector

Nee

Nee

20-4-2020

23-6-2020

10

2e ISB LNV

Noodpakket

Ja

Nee

20-4-2020

30-6-2020

11

1e ISB KR

Liquiditeitssteun AUA, CUR en SXM

Nee

Ja

21-4-2020

9-6-2020

12

3e ISB EZK

Noodpakket en overbruggingsfaciliteit IHC

Ja

Ja

7-5-2020

6-7-2020

13

3e ISB LNV

Noodpakket en stikstof

Ja

Nee

8-5-2020

7-7-2020

14

1e ISB IenW

Caribisch Nederland

Ja

Nee

14-5-2020

7-7-2020

15

2e ISB KR

Liquiditeitssteun AUA & SXM

Ja

Ja

14-5-2020

9-6-2020

16

2e ISB OCW

Compensatie studenten en ondersteuningsmaatregelen onderwijs

Ja

Ja

19-5-2020

7-7-2020

17

3e ISB FIN

Noodpakket 2.0 en SURE

Ja

Nee

20-5-2020

7-7-2020

18

NvW 3e ISB FIN

Noodpakket 2.0

Nee

   

19

3e ISB SZW

Noodpakket 2.0

Ja

Ja

26-5-2020

7-7-2020

20

NvW 3e ISB SZW

Noodpakket 2.0

Nee

Nee

  

21

4e ISB EZK

Noodpakket 2.0

Ja

Ja

26-5-2020

27-10-2020

22

NvW 4e ISB EZK

Noodpakket 2.0

Nee

   

23

3e ISB KR

Liquiditeitssteun AUA, CUR en SXM

Ja

Ja

26-5-2020

23-6-2020

24

1e ISB BZK

Doorbouwen en rouwvervoer

Ja

Ja

28-5-2020

17-9-2020

25

3e ISB OCW

Lokale informatievoorziening

Ja

Ja

29-5-2020

7-7-2020

26

ISB GF

Gemeenten

Ja

Ja

29-5-2020

6-10-2020

27

4e ISB FIN

Gemeenten

Ja

Nee

5-6-2020

7-7-2020

28

ISB Infrafonds

Beschikbaarheidsvergoeding OV

Ja

Nee

12-6-2020

7-7-2020

29

2e ISB IenW

Beschikbaarheidsvergoeding OV

Ja

Nee

12-6-2020

7-7-2020

30

5e ISB FIN

COVID-19 crisismaatregelen ophoging IMF-middelen PRGT en EIB– pan-Europees garantiefonds, bijstelling IMF-middelen)

Ja

Nee

12-6-2020

7-7-2020

31

1e ISB VWS

Extra uitgaven door coronavirus

Ja

Ja

15-6-2020

7-7-2020

32

4e ISB OCW

Intensivering aanpak tekorten in onderwijs en lerarenopleidingen

Ja

Nee

19-6-2020

7-7-2020

33

6e ISB FIN

KLM steunmaatregelen

Nee

Nee

26-6-2020

7-7-2020

34

2e ISB BZK

Urgendamiddelen

Nee

Nee

8-7-2020

2-3-2021

35

NvW 1e ISB VWS

Extra uitgaven door coronavirus i.v.m. beloning

Nee

   

36

5e ISB OCW

Financiering meerkosten programmering landelijke publieke omroep en begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid in verband met COVID-19

Ja

Ja

31-8-2020

15-12-2020

37

4e ISB SZW

Steun- en herstelpakket

Ja

Ja

31-8-2020

10-11-2020

38

2e ISB VWS

Coronamaatregelen

Ja

Ja

15-8-2020

15-12-2020

39

NvW 2e ISB VWS

Coronamaatregelen

Nee

   

40

4e ISB KR

Voedselhulp en inkomstenderving Caribisch NL

Ja

Ja

31-8-2020

6-10-2020

41

2e ISB GF

Coronamaatregelen

Ja

Ja

31-8-2020

15-12-2020

42

3e ISB BZK

Coronamaatregelen

Ja

Ja

31-8-2020

15-12-2020

43

7e ISB FIN

Steun- en herstelpakket

Ja

Nee

28-8-2020

13-10-2020

44

5e ISB EZK

Steun- en herstelpakket

Ja

Nee

28-8-2020

1-12-2020

45

4e ISB LNV en DGF

Coronamaatregelen

Ja

Ja

28-8-2020

9-2-2021

46

3e ISB VWS

Coronamaatregelen

Ja

Ja

28-9-2020

15-12-2020

47

6e ISB OCW

financiering meerkosten voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma's in verband met COVID-19

Ja

Ja

9-10-2020

26-1-2021

48

7e ISB OCW

extra middelen vrije theaterproducenten in verband met COVID-19

Ja

Ja

6-11-2020

19-1-2021

49

4e ISB VWS

Coronamaatregelen

Ja

Ja

16-11-2020

2-3-2021

50

5e ISB KR

Derde tranche liquiditeitssteun i.c.m. de investeringspakketten voor CUR en AUA voor 2020

Ja

Ja

19-11-2020

19-1-2021

51

5e ISB VWS

Coronamaatregelen

Ja

Nee

21-12-2020

2-3-2021

Licence