Base description which applies to whole site

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

XVII BUITENLANDSE HANDEL & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: UITGAVEN
 

2020

  
  
  
  

Totaal Internationale samenwerking

3.186,40

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

3.186,40

XVII BUITENLANDSE HANDEL & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

13,1

Technische mutaties

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Diversen

‒ 13,1

 

‒ 13,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

‒ 13,1

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

0

Totaal Internationale samenwerking

108,8

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

108,8

De begroting voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking bestond bij de Miljoenennota uit HGIS-uitgaven en ontvangsten, en niet HGIS-ontvangsten. Deze niet-HGIS-ontvangsten betroffen ontvangsten uit terugbetalingen van oude leningen van de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden. Deze zijn bij Voorjaarsnota onder de HGIS gebracht.

Licence