Base description which applies to whole site

Diergezondheidsfonds

DIERGEZONDHEIDSFONDS: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

36,4

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0

 

0

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 1,8

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Desaldering hogere uitgaven en ontvangsten ivm ruiming van nertsen

35,6

Ramingsbijstelling uitgaven bestrijding t.b.v. de najaarsnota

38

Slotwetmutatie 2020 bestrijding van dierziekten

‒ 16,5

Diversen

2

 

57,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

57,3

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

93,7

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

93,7

DIERGEZONDHEIDSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

36,4

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 1,8

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Desaldering hogere uitgaven e ontvangsten ivm ruimingen van nertsen

35,6

Ramingsbijstelling ontvangsten lnv t.b.v. de najaarsnota

38

Toevoeging eindsaldo dgf 2019 aan 2020

32,8

Diversen

2

 

106,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

106,6

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

142,9

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

142,9

Uitgaven

Technische mutaties

Desaldering hogere uitgaven en ontvangsten ivm ruiming van nertsen

Dit betreft een verhoging van de uitgaven in verband met de ruimingskosten van met COVID-19 besmette nertsenbedrijven.

Ramingsbijstelling uitgaven bestrijding t.b.v. de najaarsnota

Dit betreft een verhoging van de uitgaven tijdens de NJN in verband met de ruimingskosten van met COVID-19 besmette nertsenbedrijven.

Slotwetmutatie 2020 bestrijding van dierziekten

Dit betreft een verlaging van de uitgaven voor bestrijding van dierziekten. Deze verlaging heeft met name betrekking op de gereserveerde middelen voor de ruiming van nertsen, waarvan een deel in 2021 tot betaling zal komen.

Niet-belastingontvangsten

Technische mutaties

Desaldering hogere uitgaven en ontvangsten ivm ruimingen van nertsen

Tegenover de hogere uitgaven in verband met de ruimingskosten van met COVID-19 besmette nertsenbedrijven staan hogere ontvangsten vanuit de begroting van LNV.

Ramingsbijstelling ontvangsten LNV t.b.v. de najaarsnota

Tegenover de hogere uitgaven in verband met de ruimingskosten van met COVID-19 besmette nertsenbedrijven tijdens de NJN staan hogere ontvangsten vanuit de begroting van LNV.

Toevoeging eindsaldo dgf 2019 aan 2020

De mutatie van 32,8 miljoen betreft de toevoeging van het eindsaldo van 2019 aan het beginsaldo van 2020. Dit is volgens de reguliere systematiek van het diergezondheidsfonds.

Licence