Base description which applies to whole site

BES-fonds

BES-FONDS: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

41,9

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0

 

0

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0

 

0

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

9,4

 

9,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

9,4

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

51,3

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

51,3

BES-FONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

  
  
  
  

Totaal Internationale samenwerking

 
  
  
  

Uitgaven

Technische mutaties

Diversen

Dit betreft verschillende mutaties. Zo is de tranche 2020 van de loon- en prijsbijstelling overgemaakt naar het BES-fonds. Verder zijn de wisselkoerseffecten op het BES-fonds in 2020 verrekend met de wisselkoersreserve op de begroting van Koninkrijksrelaties. Ook zijn in het kader van de Coronacrisis door het Kabinet extra middelen beschikbaar gesteld aan de Openbare Lichamen voor eilandelijk beleid. Het gaat om vrij besteedbare middelen, daarom zijn deze middelen toegevoegd aan het BES-fonds. Tot slot, in lijn met besluitvorming voor Europees Nederlandse gemeenten hebben de openbare lichamen compensatie ontvangen voor de inkomstenderving en extra kosten over 2020 en voor de extra kosten bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 en de eilandraadsverkiezingen op Sint Eustatius in 2020

Licence