Base description which applies to whole site

Arbeidsvoorwaarden

ARBEIDSVOORWAARDEN: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

1.728,50

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Grondslagmutatie

35,4

Loon- en prijsontwikkeling

214,6

Loonbijstelling tranche 2020

‒ 1.901,40

Sociale zekerheid

 

Loonbijstelling tranche 2020

‒ 77

Diversen

12,2

Zorg

 

Diversen

‒ 12,3

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Diversen

0

 

‒ 1.728,50

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

‒ 1.728,50

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

0

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

0

ARBEIDSVOORWAARDEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

  
  
  
  

Totaal Internationale samenwerking

 
  

Uitgaven

Technische mutaties

Loon - en prijsontwikkeling

De uitgaven voor de loonbijstelling zijn lager uitgevallen dan begroot als gevolg van inzichten op basis van de CEP 2019 van het Centraal Planbureau in de ontwikkeling van de lonen en sociale werkgeverslasten.

Loonbijstelling tranche 2019

De loonbijstelling tranche 2019 is overgemaakt naar de departementale begrotingen.

Licence