Base description which applies to whole site

3 DE BELASTING- EN PREMIEONTVANGSTEN IN 2021

Tabel 3.1 De belasting- en premieontvangsten in 2021 op EMU-basis (in miljoenen euro)
 

Miljoenennota 2021

Realisatie FJR 2021

Verschil

Kostprijsverhogende belastingen

93.374

100.663

7.288

Invoerrechten

3.475

3.812

337

Omzetbelasting

58.440

65.008

6.568

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

1.471

1.503

32

Accijnzen

12.173

11.471

‒ 701

- Accijns van lichte olie

4.600

4.042

‒ 558

- Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

3.862

3.607

‒ 255

- Tabaksaccijns

2.646

2.707

60

- Alcoholaccijns

320

373

53

- Bieraccijns

407

391

‒ 16

- Wijnaccijns

338

352

14

Belastingen van rechtsverkeer

6.459

7.024

566

- Overdrachtsbelasting

3.426

3.819

393

- Assurantiebelasting

3.032

3.205

173

Motorrijtuigenbelasting

4.365

4.323

‒ 42

Belastingen op een milieugrondslag

4.355

4.518

163

- Afvalstoffenbelasting

191

251

60

- Energiebelasting

3.769

3.877

108

- Waterbelasting

314

320

7

- Brandstoffenheffingen

1

1

‒ 0

- Vliegbelasting

80

69

‒ 11

- CO2-heffingen

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en andere producten

274

268

‒ 6

Belasting op zware motorrijtuigen

204

199

‒ 6

Verhuurderheffing

1.468

1.837

369

Bankbelasting

690

699

9

    

Belastingen op inkomen, winst en vermogen

90.234

111.101

20.867

Inkomstenbelasting

5.349

7.593

2.244

Loonbelasting

58.613

64.873

6.261

Dividendbelasting

4.067

4.969

902

Kansspelbelasting

525

335

‒ 190

Vennootschapsbelasting

19.737

30.811

11.074

- Gassector kas

220

13

‒ 207

- Niet-gassector kas

19.517

30.798

11.281

Bronbelasting op rente en royalty's

24

24

Schenk- en erfbelasting

1.944

2.496

553

    

Overige belastingontvangsten

280

172

‒ 108

- Belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

155

161

6

    

Totaal belastingen

183.888

211.936

28.048

Premies volksverzekeringen

37.057

38.653

1.596

Premies werknemersverzekeringen

72.099

71.776

‒ 323

- wv zorgpremies

45.174

45.967

793

    

Totaal belastingen en premies op EMU-basis

293.044

322.366

29.322

Tabel 3.2 De belasting- en premieontvangsten in 2021 op kasbasis (in miljoenen euro)
 

Miljoenennota 2021

Realisatie FJR 2021

Verschil

Kostprijsverhogende belastingen op kasbasis

96.008

98.554

2.545

Invoerrechten

3.463

3.718

255

Omzetbelasting

60.339

62.628

2.289

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

1.550

1.469

‒ 81

Accijnzen

12.577

11.736

‒ 841

- Accijns van lichte olie

4.802

4.068

‒ 733

- Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

4.072

3.606

‒ 466

- Tabaksaccijns

2.645

2.988

343

- Alcoholaccijns

320

348

28

- Bieraccijns

403

387

‒ 16

- Wijnaccijns

337

339

2

Belastingen van rechtsverkeer

6.429

7.146

717

- Overdrachtsbelasting

3.409

3.926

517

- Assurantiebelasting

3.021

3.220

199

Motorrijtuigenbelasting

4.357

4.307

‒ 50

Belastingen op een milieugrondslag

4.656

4.545

‒ 111

- Afvalstoffenbelasting

192

235

43

- Energiebelasting

4.070

3.948

‒ 122

- Waterbelasting

313

320

7

- Brandstoffenheffingen

1

1

‒ 0

- Vliegbelasting

80

41

‒ 39

- co2-heffing

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en andere producten

273

270

‒ 3

Belasting op zware motorrijtuigen

204

197

‒ 7

Verhuurderheffing

1.468

1.837

369

Bankbelasting

690

699

9

    

Belastingen op inkomen, winst en vermogen op kasbasis

93.199

107.858

14.658

Inkomstenbelasting

5.872

6.177

305

Loonbelasting

60.711

63.552

2.840

Dividendbelasting

4.067

4.969

902

Kansspelbelasting

517

247

‒ 270

Vennootschapsbelasting

20.088

30.416

10.327

Bronbelasting op rente en royalty's

1

1

Schenk- en erfbelasting

1.944

2.496

553

    

Niet nader toe te rekenen belastingontvangsten

280

145

‒ 135

- Belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

160

161

1

    

Belastingen op kasbasis

189.488

206.557

17.069

KTV Belastingen (aansluiting naar EMU-basis)

‒ 5.599

5.379

10.979

    

Premies volksverzekeringen op kasbasis

38.222

38.632

410

KTV premies vvz (aansluiting naar EMU-basis)

‒ 1.165

21

1.187

    

Premies werknemersverzekeringen (Op EMU-basis)

72.099

71.776

‒ 323

- wv zorgpremies

45.174

45.967

793

    

Totaal belastingen en premies op EMU-basis

293.044

322.366

29.322

Licence