Base description which applies to whole site

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

XVII BUITENLANDSE HANDEL & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: UITGAVEN
 

2021

  
  
  
  

Totaal Internationale samenwerking

3.188,30

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

3.188,30

XVII BUITENLANDSE HANDEL & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

  
  
  
  

Totaal Internationale samenwerking

62

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

62

De begroting voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking bevat enkel HGIS-uitgaven en -ontvangsten. Deze worden toegelicht onder Homogene Groep Internationale Samenwerking.

Licence