Base description which applies to whole site

Diergezondheidsfonds

DIERGEZONDHEIDSFONDS: UITGAVEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

34,3

Technische mutaties

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Verhoging raming uitgaven bestrijding in 2021

10,2

Diversen

3,8

 

14

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

14

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

48,3

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

48,3

DIERGEZONDHEIDSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

34

Technische mutaties

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Toevoeging eindsaldo dgf 2020 aan 2021

49,2

Diversen

6,3

 

55,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

55,5

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

89,5

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

89,5

Uitgaven

Technische mutaties

Verhoging raming uitgaven bestrijding in 2021

Dit betreft een verschuiving van de uitgaven 2020 naar 2021 voor onder andere de afwikkeling ruiming nertsen, uitbraken vogelgriep en calamiteitenreserve destructie 2020.

Diversen

Deze diversenpost bevat verschillende bijstellingen. Zo is onder andere de prognose voor bestrijding van dierziekten naar boven bijgesteld met 2,6 miljoen euro vanwege bestrijding van vogelgriep. Daarnaast is ook de bijstelling van de uitgaven salmonella vaccinatie naar boven bijgesteld met 2,6 miljoen euro.

Niet-belastingontvangsten

Technische mutaties

Toevoeging eindsaldo dgf 2020 aan 2021

De mutatie van 49,2 miljoen euro betreft de toevoeging van het eindsaldo van 2020 aan het beginsaldo van 2021. Dit is volgens de reguliere systematiek van het diergezondheidsfonds.

Diversen

Deze post bevat verschillende bijstellingen. Zo is de prognose voor ontvangsten van de sector naar boven bijgesteld met 3,7 miljoen euro vanwege een ontvangst uit de rundersector als gevolg van afronding van de vorige convenantperiode. Daarnaast is de prognose voor ontvangsten uit de EU naar beneden bijgesteld met 2,3 miljoen euro vanwege een sanctie opgelegd door de EU. Ook is de realisatie van LNV-ontvangsten met 2,3 miljoen euro verhoogd.

Licence