Base description which applies to whole site

BES-fonds

BES-FONDS: UITGAVEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

47,4

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0,3

 

0,3

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

4

 

4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

4,3

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

51,7

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

51,7

BES-FONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

  
  
  
  

Totaal Internationale samenwerking

 

Uitgaven

Technische mutaties

Diversen

De tijdelijke verlaging van de prijzen voor de nutsvoorzieningen in Caribisch Nederland leidt tot een negatieve prijsindexatie. Er zijn extra middelen beschikbaar gesteld om een negatieve prijsindexatie te voorkomen.

Diversen

Dit betreft verschillende mutaties. Zo is de tranche 2021 van de loon- en prijsbijstelling overgemaakt naar het BES-fonds. In het kader van de Coronacrisis zijn door het Kabinet extra middelen beschikbaar gesteld aan de Openbare Lichamen voor eilandelijk beleid. Hiernaast hebben de lichamen compensatie ontvangen voor de inkomstenderving en extra kosten over 2021. Vanuit de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) zijn middelen gerealloceerd naar het BES-fonds voor de verhoging van de vrije uitkering aan Saba. Ook zijn middelen beschikbaar gesteld om de openbare lichamen in staat te stellen de lokale culturele instellingen en voorzieningen te ondersteunen. Tot slot, zijn de wisselkoerseffecten op het BES-fonds in 2021 verrekend met de wisselkoersreserve op de begroting van Koninkrijksrelaties.

Licence