Base description which applies to whole site

Deltafonds

DELTAFONDS: UITGAVEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

1.218,70

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Saldo ijsseldelta fase 2

41,4

Saldo investeren in waterkwaliteit

‒ 17,6

Saldo investeren in waterveiligheid

‒ 135,5

Saldo 2021: experimenteren cf art iii deltawet

‒ 42

Saldo 2021: investeren in waterveiligheid

‒ 67,5

Diversen

‒ 58,3

 

‒ 279,5

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Voordelig saldo 2020 df

41

Diversen

‒ 0,6

 

40,4

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Generale kasschuif df

169

Plafondcorrectie df

‒ 51,9

Diversen

39,9

 

157

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 82,1

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

1.136,60

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

1.136,60

DELTAFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

1.218,70

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

6,5

 

6,5

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 7,7

 

‒ 7,7

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Generale kasschuif df

169

Diversen

41,4

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Diversen

‒ 5,2

 

205,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

203,9

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

1.422,60

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

1.422,60

Uitgaven en niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Saldo experimenteren cf art III Deltawet

De voorlopige realisatiecijfers op het artikel experimenteren conform artikel III van de Deltawet laten een per saldo onderuitputting zien van circa 42 miljoen euro. Dit komt doordat bij het DBFM-project Afsluitdijk de afhandeling van het dossier hydraulische randvoorwaarden niet heeft geleid tot een overeenkomst met de opdrachtnemer.

Saldo ijsseldelta fase 2

De voorlopige realisatiecijfers op het project IJsseldelta fase 2 laten een per saldo overschrijding zien van circa 42 miljoen euro doordat uitgaven uit 2022 in 2021 zijn gedaan.

Saldo investeren in waterkwaliteit

De voorlopige realisatiecijfers op het artikel investeren in waterkwaliteit laten een per saldo onderuitputting zien van circa 18 miljoen euro. Dit komt voornamelijk door vertraging als gevolg van PFAS en Covid-19.

Saldo investeren in waterveiligheid

De voorlopige realisatiecijfers op het artikel investeren in waterveiligheid laten een per saldo onderuitputting zien van circa 203 miljoen euro. Dit komt voornamelijk doordat er vertragingen optreden bij de uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse mee- en tegenvallers die onder de ondergrens vallen.

Beleidsmatige mutaties

Voordelig saldo 2020 deltafonds

Het voordelig saldo 2020 Deltafonds (DF) bedraagt 48,2 miljoen euro (waarvan 41 miljoen euro lagere uitgaven, 7,2 miljoen euro hogere niet-belastingontvangsten). Conform reguliere systematiek op de fondsen wordt het (voordelig) saldo van het vorige begrotingsjaar toegevoegd bij Voorjaarsnota.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse beleidsmatige mutaties die onder de ondergrens vallen.

Technische mutaties

Generale kasschuif DF

Als gevolg van het geactualiseerde programma is een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Deltafonds, hoofdzakelijk voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en project Afsluitdijk. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en sluit over de looptijd van het fonds op nul.

Plafondcorrectie DF

Voor het deel van de overschrijding op het Deltafonds in 2020 dat samenhing met versnelde uitgaven is bij Najaarsnota 2020 het uitgavenplafond verhoogd. Bij Voorjaarsnota wordt het plafond daarom verlaagd met 53,4 miljoen euro (waarvan 51,9 miljoen euro lagere uitgaven, 1,5 miljoen euro hogere niet-belastingontvangsten).

Diversen

Deze post bestaat uit diverse technische mutaties die onder de ondergrens vallen.

Licence