Base description which applies to whole site

13 OVERZICHT INCIDENTELE BEGROTINGEN EN BEROEP OP CW 2.27

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de incidentele suppletoire begrotingen (ISB's) met betrekking tot het begrotingsjaar 2021. Ook is aangegeven of bij het moment van indienen een beroep is gedaan op artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016

Tabel 13.1 Overzicht incidentele suppletoire begrotingen 2021

ISB

Onderwerp

Beroep art. 2.27, tweede lid, CW

Uitgaven voor autorisatie

Indieningsdatum

Aangenomen door EK

1e ISB SZW

Coronamaatregelen steun- en herstelpakket

Ja

Ja

10-12-2020

6-4-2021

1e ISB EZK

Coronamaatregelen

Ja

Ja

14-12-2020

22-6-2021

1e ISB VWS

Coronamaatregelen

Ja

Ja

15-12-2020

9-3-2021

1e ISB GF

Coronamaatregelen jeugdpakket

Ja

Ja

15-12-2020

13-7-2021

1e ISB OCW

Coronamaatregelen steun- en herstelpakket

Ja

Ja

17-12-2021

13-7-2021

2e ISB EZK

Coronamaatregelen steun- en herstelpakket

Ja

Ja

18-12-2020

22-6-2021

2e ISB VWS

Coronamaatregelen

Ja

Ja

18-12-2020

25-5-2021

1e ISB JenV

Coronamaatregelen

Ja

Nee

21-12-2020

2-3-2021

2e ISB OCW

Coronamaatregelen steun- en herstelpakket

Ja

Ja

7-1-2021

29-6-2021

1e ISB FIN

Toeslagen

Ja

Ja

15-1-2021

2-3-2021

1e ISB IenW

Coronamaatregelen WinAir

Ja

Ja

15-1-2021

25-5-2021

3e ISB VWS

Coronamaatregelen

Ja

Ja

15-1-2021

25-5-2021

1e ISB KR

Coronamaatregelen vierde tranche liquiditeitssteun aan Sint Maarten en Aruba, afwikkeling Girobank op Curaçao en de hypothecaire lening aan Winair

Ja

Ja

25-1-2021

2-3-2021

3e ISB OCW

Coronamaatregelen sneltesten en steun lokale media

Ja

Ja

27-1-2021

13-7-2021

NvW

1e ISB SZW

nvt

nvt

2-2-2021

6-4-2021

3e ISB EZK

Coronamaatregelen uitbreiding steunpakket

Ja

Ja

3-2-2021

22-6-2021

1e ISB LNV

Coronamaatregelen

Ja

Ja

12-2-2021

15-6-2021

2e ISB GF

Coronamaatregelen

Ja

Ja

15-2-2021

13-7-2021

4e ISB OCW

Coronamaatregelen voor makers in culturele en creatieve sector vanwege de lockdown

Ja

Ja

18-2-2021

2-11-2021

5e ISB OCW

Coronamaatregelen extra middelen eindexamens vo en pilots sneltesten in het po

Ja

Ja

23-2-2021

13-7-2021

6e ISB OCW

Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief

Ja

Ja

23-2-2021

29-6-2021

2e ISB IenW

Coronamaatregelen Beschikbaarheidsvergoeding OV

Ja

Ja

2-3-2021

22-6-2021

4e ISB EZK

Coronamaatregelen TVL BES

Ja

Nee

2-3-2021

13-7-2021

4e ISB VWS

Coronamaatregelen

Ja

Ja

12-3-2021

29-6-2021

3e ISB GF

Coronamaatregelen steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl

Ja

Ja

15-3-2021

6-7-2021

7e ISB OCW

Coronamaatregelen opschalen initiatieven kunst en cultuur voor kerstbare groepen

Ja

Ja

23-3-2021

2-11-2021

5e ISB EZK

Coronamaatregelen aanvullingen op het economisch steun- en herstelpakket en tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 + ondersteuning start-ups en scale-ups

Ja

Nee

25-3-2021

13-7-2021

3e ISB IenW

Coronamaatregelen tegemoetkoming vuurwerksector

Nee

Ja

29-3-2021

22-6-2021

6e ISB EZK

Coronamatregelen voucherkrediet reissector en TOGS

Ja

Nee

6-4-2021

13-7-2021

2e ISB KR

Coronamaatregelen voedselhulp, vijfde tranche liquiditeitssteun Aruba en steunmaatregelen Caribisch Nederland

Ja

Ja

7-4-2021

1-6-2021

2e ISB JenV

Coronarellen

Ja

Nee

8-4-2021

13-7-2021

3e ISB JenV

Toeslagen kwijtschelding publieke schulden

Ja

Nee

8-4-2021

13-7-2021

1e ISB BZK

Toeslagen kwijtschelding publieke schulden

Ja

Ja

8-4-2021

13-7-2021

8e ISB OCW

Toeslagen kwijtschelding schulden en studiefinancieringraming

Ja

Ja

8-4-2021

13-7-2021

2e ISB FIN

Toeslagen kwijtschelding schulden

Ja

Ja

8-4-2021

13-7-2021

2e ISB SZW

Toeslagen kwijtschelding schulden

Ja

Ja

8-4-2021

13-7-2021

5e ISB VWS

Toeslagen kwijtschelding schulden

Ja

Ja

8-4-2021

13-7-2021

4e ISB IenW

Coronamaatregelen beschikbaarheidsvergoeding OV

Ja

Nee

12-4-2021

22-6-2021

9e ISB OCW

Coronamaatregelen middelen zelftesten mbo en ho in verband met COVID-19

Ja

Ja

13-4-2021

13-7-2021

7e ISB EZK

Coronamaatregelen fieldlab

Ja

Nee

13-4-2021

13-7-2021

3e ISB FIN

Toeslagen kwijtschelding schulden

Ja

Ja

20-4-2021

13-7-2021

6e ISB VWS

Coronamaatregelen

Ja

Ja

23-4-2021

13-7-2021

2e ISB BZK

Coronamaatregelen grenstesten

Ja

Ja

29-4-2021

12-10-2021

7e ISB VWS

Coronamaatregelen

Ja

Ja

25-5-2021

12-10-2021

8e ISB VWS

Coronamaatregelen

Ja

Ja

4-6-2021

12-10-2021

5e ISB IenW

Coronamaatregelen testen reizen

Ja

Nee

21-6-2021

13-7-2021

4e ISB FIN

Toeslagen kwijtschelding schulden

Ja

Nee

22-6-2021

13-7-2021

10e ISB OCW

Plafondcorrectie middelen Nationaal Programma Onderwijs en extra middelen boekenvak

Ja

Ja

29-6-2021

12-10-2021

9e ISB VWS

Coronamaatregelen

Ja

Ja

9-7-2021

7-12-2021

8e ISB EZK

Coronamaatregelen inzake evenementen en mentale steun

Ja

Ja

19-7-2021

14-12-2021

10e ISB VWS

Coronamaatregelen

Ja

Ja

26-7-2021

7-12-2021

3e ISB BZK

Coronamaatregelen lokale en regionale culturele voorzieningen, stikstofreductie en ventilatie in scholen

Nee

Ja

31-8-2021

21-12-2021

3e ISB SZW

Coronamaatregelen

Ja

Ja

31-8-2021

30-11-2021

11e ISB VWS

Coronamaatregelen

Ja

Ja

8-9-2021

21-12-2021

NvW

3e ISB BZK

nvt

nvt

20-9-2021

21-12-2021

5e ISB JenV

Naleving controle coronatoegangsbewijzen

Ja

Ja

30-9-2021

21-12-2021

4e ISB JenV

Tegemoetkoming schade overstroming Limburg

Ja

Nee

30-9-2021

21-12-2021

9e ISB EZK

Coronamaatregelen o.a. nachtsluiting + TVL

Ja

Nee

11-10-2021

25-1-2022

11e ISB OCW

Coronamaatregelen tegemoetkoming ongeplaceerde (culturele) activiteiten

Ja

Ja

13-10-2021

21-12-2021

12e ISB VWS

Coronamaatregelen

Ja

Ja

15-10-2021

15-2-2022

12e ISB OCW

Coronamaatregelen verlenging tegemoetkoming ongeplaceerde (culturele) activiteiten

Ja

Ja

15-11-2021

21-12-2021

13e ISB VWS

Coronamaatregelen

Ja

Ja

19-11-2021

15-2-2022

14e ISB VWS

Coronamaatregelen

Ja

Ja

10-12-2021

22-3-2022

1e ISB DEF

Aanpassing verplichtingen taakuitvoering landstrijdkrachten en kerndepartement

Nee

Nee

21-12-2021

In behandeling TK

1e ISB DMF

Aanpassing verplichtingen infra en vastgoed en IT

Nee

Nee

21-12-2021

In behandeling TK

Licence