Base description which applies to whole site

XII Infrastructuur en Waterstaat

Algemene inleiding

Via deze pagina heeft u toegang tot alle begrotingsinformatie met betrekking tot XII Infrastructuur en Waterstaat. Bovenaan kiest u voor de verschillende documenten, hieronder zijn diverse grafieken verzameld. Bovendien hebben wij de belangrijkste overzichten en Open Data bestanden uit dit begrotingshoofdstuk voor u toegankelijk gemaakt.

Visuele dwarsdoorsnedes

Visuele begroting

De Rijksbegroting in beeld gebracht om de geplande uitgaven inzichtelijker te maken.

Visuele begroting
Licence