Base description which applies to whole site

5.2. Leningen/ garanties landen Curaao, Sint Maarten en Aruba

Leningen

Leningen aan Aruba

Om de eerste gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden is in verband met een pakket van maatregelen voor loonsubsidie in combinatie met baanbehoud een liquiditeitslening van ANG42,8mln. (21,4mln.) verstrekt aan Aruba. Deze liquiditeitslening heeft een looptijd van twee jaar. De lening heeft een rentepercentage van 0%. Conform het advies van het CAft bestaat de mogelijkheid om over twee jaar de liquiditeitssteun te herfinancieren.

Lopende inschrijving Curaao en Sint Maarten

Curaao ontvangt in verband met de coronacrisis een liquiditeitslening van ANG177mln. (88,5mln.) om de inkomstenderving en de maatregelen ten behoeve van baanbehoud te financieren. Deze liquiditeitslening heeft een looptijd van twee jaar. De lening heeft een rentepercentage van 0%.

Om de eerste gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden is ook aan Sint Maarten een liquiditeitslening van ANG50,2mln. (25,1mln.) verstrekt. Voorwaarde hiervoor is verlaging van de salarissen en/ of emolumenten van de politieke gezagdragers met 10%. Tevens wordt op de lening een bedrag van 3mln. ingehouden vanwege door Nederland gemaakte kosten voor opvang gedetineerden na orkaan Irma. Deze liquiditeitslening heeft een looptijd van twee jaar. De lening heeft een rentepercentage van 0%.

Conform het advies van het Cft bestaat de mogelijkheid om over twee jaar de liquiditeitssteun aan Curaao en Sint Maarten te herfinancieren.

Licence