Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1.2 Beleid

1.2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven mutaties.
Tabel 1 Overzicht belangrijkste uitgaven mutaties ISB

uitgaven 2020

artikel nr

Vastgestelde begroting 2020

39.695.100

alle

Belangrijkste suppletoire mutaties:

subsidie Tijdelijke maatregel overbrugging v werkbehoud

10.000.000

1

Bijstand Zelfstandigen

3.800.000

2

Stand na ISB 2020

53.495.100

Licence