Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2. Beleidsartikelen

Tabel 2 Bugettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) artikel 1 Arbeidsmarkt (bedragen x 1.000)

Stand ontwerpbegroting

Mutaties ISB

Stand ISB

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

2020 incl. NvW

t+1

t+2

t+3

t+4

Verplichtingen:

891.882

10.000.000

10.891.882

0

0

0

0

Uitgaven:

891.167

10.000.000

10.891.167

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht

97,40%

Inkomensoverdrachten

810.000

0

810.000

0

0

0

0

Lage-inkomensvoordeel

505.275

0

505.275

0

0

0

0

Minimumjeugdloonvoordeel

82.725

0

82.725

0

0

0

0

Loonkostenvoordelen

222.000

0

222.000

0

0

0

0

Subsidies

63.245

10.000.000

10.063.245

0

0

0

0

Duurzame inzetbaarh en leven lang ontw

10.000

0

10.000

0

0

0

0

Stimulieringsreg LLO in MKB

49.400

0

49.400

0

0

0

0

Overige subsidies algemeen

3.845

0

3.845

0

0

0

0

Tijdelijke noodmaatr overbrugging voor werkbehoud

0

10.000.000

10.000.000

0

0

0

0

Opdrachten

11.912

0

11.912

0

0

0

0

Bekostiging

1.050

0

1.050

0

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingen

792

0

792

0

0

0

0

Ministerie van EZK

100

0

100

0

0

0

0

Ministerie van VWS

692

0

692

0

0

0

0

Bijdrage agentschappen

4.168

0

4.168

0

0

0

0

RIVM

4.168

0

4.168

0

0

0

0

0

Ontvangsten

24.000

0

24.000

0

0

0

0

Licence