Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste incidentele suppletoire COVID-19 gerelateerde uitgaven- en ontvangstenmutaties 2020 (Eerste incidentele suppletoire begroting) (bedragen x 1 mln.)

Artikelnummer

Uitgaven 2020

1) Uitbreiding testcapaciteit

1

300,3

2) GGD en veiligheidsregios COVID-19

1

20,0

3) BCG-vaccin

1

4,5

4) ZonMw Onderzoek COVID-19

1

3,0

5) Vaccinontwikkeling

1

700,0

6) Aanschaf en distributie medische hulpmiddelen

2 en 3

452,0

7) Campagne alleen samen

4

4,0

8) Programma Realisatie Digitale Ondersteuning COVID-19

4 en 10

9,7

9) Ondersteuning Sportsector

6

110,0

Totaal uitgaven

1.603,5

Ontvangsten 2020

Verkoop medische hulpmiddelen

2

180,0

Totaal ontvangsten

180,0

Toelichting

In de beleidsartikelen is een toelichting opgenomen.

Licence