Base description which applies to whole site

1. Leeswijzer

Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige- en technische mutaties toegelicht worden vanaf 2,5 miljoen of wanneer deze politiek relevant zijn.

Licence