Base description which applies to whole site
+

2.2 Artikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen (2e incidentele suppletoire begroting) (bedragen x 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW en 1e ISB

Stand 1e suppletoire begroting 2020

Mutaties 2e ISB

Stand 2e ISB

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

0

135.000

34.700

198.216

0

0

0

0

Uitgaven

28.516

163.516

34.700

198.216

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

5.1 Schuldsanering Curaao

28.516

28.516

0

28.516

0

0

0

0

Leningen

28.516

28.516

0

28.516

0

0

0

0

Schuldsanering

28.516

28.516

0

28.516

0

0

0

0

5.2 Leningen/ garantie Curaao, Sint Maarten en Aruba

0

135.000

34.700

169.700

0

0

0

0

Garanties

0

0

0

0

0

0

0

0

Garanties

0

0

0

0

0

0

0

0

Leningen

0

135.000

34.700

169.700

0

0

0

0

Leningen aan Aruba

0

21.400

24.700

46.100

0

0

0

0

Lopende inschrijving Curaao en Sint Maarten

0

113.600

10.000

123.600

0

0

0

0

Ontvangsten

38.516

38.516

0

38.516

0

0

0

0

Toelichting

De coronacrisis heeft ook impact op de landen Aruba, Sint Maarten en Curaao binnen het Koninkrijk. De landen hebben op grond van artikel 36 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden een beroep gedaan op de solidariteit binnen het Koninkrijk. De Rijksministerraad (RMR) heeft op basis van de adviezen van het College Aruba financieel toezicht (CAft) en het College financieel toezicht Curaao en Sint Maarten (Cft) besloten om op korte termijn middelen ter beschikking te stellen.

Licence