Base description which applies to whole site
+

2.1 Artikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur (2e incidentele suppletoire begroting) (bedragen x 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW en 1e ISB

Stand 1e suppletoire begroting 2020

Mutaties 2e ISB

Stand 2e ISB

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

15.838

16.571

16.500

33.071

0

0

0

0

Uitgaven

15.838

16.571

16.500

33.071

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht

75,0%

75,0%

87,5%

87,5%

4.1 Curaao, Sint Maarten en Aruba

7.411

8.111

16.000

24.111

0

0

0

0

Subsidies

0

0

16.000

16.000

0

0

0

0

Diverse subsidies

0

0

16.000

16.000

0

0

0

0

Opdrachten

1.663

1.163

0

1.163

0

0

0

0

Opdrachten landen

1.663

1.163

0

1.163

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

2.340

2.340

0

2.340

0

0

0

0

Toeslagen op pensioenen NA

2.340

2.340

0

2.340

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

3.272

4.472

0

4.472

0

0

0

0

Bijdragen landen

3.272

4.472

0

4.472

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

136

136

0

136

0

0

0

0

Diverse bijdragen

136

136

0

136

0

0

0

0

4.2 Caribisch Nederland

8.427

8.460

500

8.960

0

0

0

0

Subsidies

0

500

0

500

0

0

0

0

Subsidies Caribisch Nederland

0

500

0

500

0

0

0

0

Opdrachten

4.897

1.397

0

1.397

0

0

0

0

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

100

100

0

100

0

0

0

0

Opdrachten Caribisch Nederland

4.797

1.297

0

1.297

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

2.310

2.343

0

2.343

0

0

0

0

Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers

2.310

2.343

0

2.343

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

1.220

4.220

500

4.720

0

0

0

0

Bijzondere uitkeringen sociaaleconomische initiatieven

1.220

1.220

500

1.720

0

0

0

0

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

0

3.000

0

3.000

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Door het wegvallen van het toerisme en de lockdowns zijn de inkomsten van veel burgers in het Caribisch deel van het Koninkrijk weggevallen. Er is een toename zichtbaar in het aantal hulpbehoevenden dat zich aandient bij voedselbanken en soortgelijk initiatieven en organisaties, of anderszins afhankelijk is van voedselpakketten of -bonnen. Het kabinet heeft besloten om eenmalig middelen ter beschikking te stellen om de kwetsbare groepen in het Caribisch deel van het Koninkrijk te kunnen voorzien van voedselpakketten en hygineproducten.

4.1 Curaao, Sint Maarten en Aruba

Subsidies

Diverse subsidies

Er wordt een subsidie van maximaal 16,0 mln. beschikbaar gesteld om, met inzet van lokale hulporganisaties, de kwetsbare groepen op Aruba, Curaao en Sint Maarten te kunnen voorzien van voedselpakketten en hygineproducten.

4.2 Caribisch Nederland

Bijdragen aan medeoverheden

Bijzondere uitkering sociaaleconomische initiatieven

Er wordt een bijzondere uitkering van 0,5 mln. beschikbaar gesteld aan Bonaire (0,2 mln.), Sint Eustatius (0,15 mln.) en Saba (0,15 mln.) om de kwetsbare groepen te kunnen voorzien van voedselpakketten en hygineproducten.

Licence