Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Op dit artikel is circa € 11,9 mln. minder verplicht en uitgegeven. Daarnaast is er circa € 7,4 mln. meer ontvangen.

Toelichting

Op artikel 5 zijn dit jaar in drie tranches liquiditeitsleningen verstrekt aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De onderuitputting van € 11,9 mln. op de uitgaven en verplichtingen is veroorzaakt door de eerste tranche van Sint Maarten waarin op advies van het College financieel toezicht (Cft) aan Sint Maarten € 4,9 mln. minder liquiditeitssteun is toegekend. Het resterende bedrag aan onderuitputting wordt veroorzaakt door wisselkoerswinst op de leningen (ten opzichte van de vaste begrotingskoers).

In 2020 is er op uitstaande leningen € 7,8 mln. aan niet geraamde aflossingen ontvangen. Daarnaast is er € 0,4 mln. minder aan verwachte rentes ontvangen door wisselkoersverlies. Per saldo komt dit neer op € 7,4 mln. meer ontvangsten.

Licence