Base description which applies to whole site

1.1 De departementale begroting

In deze tweede Incidentele suppletoire begroting (ISB) van 2020 wordt de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) gecorrigeerd in verband met de noodmaatregelen die genomen zijn ten aanzien van het Coronavirus.

Uitgaven en verplichtingen

Als gevolg hiervan worden de uitgaven van beleidsartikel 1 Arbeidsmarkt van de tijdelijke regeling NOW voor 2020 verlaagd met 464 miljoen. HIervan wordt 451 miljoen overgeboekt naar artikel 99 Nominaal en onverzien voor de uitvoeringskosten NOW (450 miljoen) en voor de overboeking aan de openbare lichamen Caribisch Nederland (1 miljoen). En wordt er 13 miljoen overgeboekt naar artikel 6 Ziekte en zwangerschap voor de tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies Caribisch Nederland. Verder wordt op artikel 7 Kinderopvang 175 miljoen geboekt voor de subsidie compensatie eigen bijdrage kinderopvang. Op artikel 2 is er een budgettair neutrale overboeking voor de incidendele subsidie aan de Vereniging Voedselbanken Nederland.

Ontvangsten

Bij de vorige Incidentele suppletoire begroting van 18maart jl. zijn abusievelijk de ontvangsten van artikel van artikel 1 (24,0 miljoen) en de ontvangsten van artikel 13 (1,0 miljoen) niet op genomen. In deze tweede Incidentele suppletoire begroting zijn deze ontvangsten weer bij de artikelen 1 en 13 gezet en komt het totaal van de ontvangsten op 1.923,4 miljoen conform de vastgestelde begroting 2020.

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1.000

5

10

=> 1.000

10

20

Licence