Base description which applies to whole site

1.2 Beleid

1.2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven mutaties.
Tabel 1 Overzicht belangrijkste uitgaven mutaties ISB

uitgaven 2020

artikel nr

Stand begroting na 1e ISB van 18maart

53.495.100

alle

Belangrijkste suppletoire mutaties:

Overboekingen van NOW naar andere artikelen

464.000

1

tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies CN

13.000

6

subidieregeling compensatie einge bijdrage kinderopvang

175.000

7

reservering uitvoeringskosten NOW en overboeking CN

451.000

99

Stand begroting na 2e ISB 2020

53.670.100

Licence