Base description which applies to whole site

C. De begroting van het diergezondheidsfonds

Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting inzake nertsenhouderijen: ruimingskosten en uitvoeringskosten stoppersregeling (bedragen x 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW en amendementen

Stand na suppletoire begroting (inclusief ISB's)

Mutaties 4e ISB

Stand 4e ISB

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

Verplichtingen

36.357

36.357

35.837

72.194

Uitgaven

36.357

36.357

35.837

72.194

waarvan juridisch verplicht

72%

72%

72%

Opdrachten

33.594

33.594

38.600

72.194

1. Bewaking van dierziekten

19.847

19.847

0

19.847

2. Bestrijding van dierziekten

10.987

10.987

38.600

49.587

3. Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

4. Overig

2.760

2.760

0

2.760

5. Crisisreserve

0

0

0

0

Verwacht effect DGF-saldo 2020

2.763

2.763

2.763

0

Ontvangsten

36.357

69.112

35.600

104.712

Ontvangsten van LNV

10.387

10.387

35.600

45.987

Ontvangsten van sector

14.300

14.300

0

14.300

Ontvangsten van EU

3.910

3.910

0

3.910

Bijdrage sector crisisreserve

7.760

7.760

0

7.760

Saldo van de afgesloten rekeningen

32.755

0

32.755

Toelichting verplichtingen en uitgaven

Opdrachten

Het opdrachtenbudget wordt verhoogd met 38,6mln. vanwege ruimingen van een geraamd aantal van 37 bedrijven met het SARS-CoV-2-virus besmette nertsenhouderijen. Dit bedrag hangt voor 35,6mln. samen met de bijdrage vanaf de LNV begroting. De resterende 3mln. bestaat uit de inzet van het verwachte effect van het DGF-saldo 2020 (2,8mln) en 0,2mln. uit het huidige saldo.

Ontvangsten

De ontvangstenraming vanuit de LNV begroting wordt met 35,6mln. verhoogd vanwege ruimingen van een geraamd aantal van 37 locaties met het SARS-CoV-2-virus besmette nertsenhouderijen.

Licence