Base description which applies to whole site

2.5 Artikel 11

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) artikel 11 Uitvoering (bedragenx1.000)

1

Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW en amendementen

Stand na suppletoire begroting (inclusief ISB's)

Mutaties 4e ISB

Stand 4e ISB

Verplichtingen:

499.637

533.539

7.000

540.539

Uitgaven:

499.637

533.539

7.000

540.539

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

Bijdrage aan zbo's en rwt's

498.937

532.839

7.000

539.839

Uitvoeringskosten UWV

378.730

390.203

7.000

397.203

Uitvoeringskosten SVB

113.476

132.852

0

132.852

Uitvoeringskosten IB

6.731

9.784

0

9.784

Bijdrage aan nationale organisaties

700

700

0

700

Landelijke Clintenraad

700

700

0

700

Ontvangsten

0

0

0

0

Toelichting

Uitvoeringskosten NOW

Voor de uitvoeringskosten van NOW 3.0 door UWV wordt 7miljoen gereserveerd in 2020.

Licence