Base description which applies to whole site

2.7 Artikel 11 Uitvoeringskosten

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

De gerealiseerde verplichtingen zijn € 5,0 miljoen lager dan bij Najaarsnota was geraamd. De gerealiseerde uitgaven zijn € 4,9 miljoen lager dan bij Najaarsnota was geraamd.

Deze lagere verplichtingen en uitgaven zijn gerealiseerd bij uitvoeringskosten UWV (-/- 1,7 miljoen) en uitvoeringskosten SVB (-/- 3,3 miljoen verplichtingen, -/- 3,2 miljoen uitgaven). Dit hangt samen met onzekerheid van enkele budgettaire mutaties bij stand NJN, waarvan na sluiting van het NJN-loket meer zekerheid kwam over benodigde toekenningen. Bij UWV betreft dit o.a. een reservering voor BKWI die alsnog niet tot toekenning/besteding is gekomen in 2020. Bij de SVB was onzekerheid over de uitvoeringskosten Tijdelijke Tegemoetkomingsregeling Kinderopvang (TTKO), die uiteindelijk lager bleken dan eerder verwacht. Per saldo is circa € 5 miljoen minder toegekend dan waar aanvankelijk rekening mee was gehouden.

Licence