Base description which applies to whole site

2.6 Artikel 98

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid incidendele suppletoire begroting (ISB) artikel 98 Algemeen (bedragenx1.000)

1

Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW en amendementen

Stand na suppletoire begroting (inclusief ISB's)

Mutaties 4e ISB

Stand 4e ISB

Verplichtingen:

30.185

28.227

200

28.427

Uitgaven:

32.758

30.074

200

30.274

Subsidies

2.500

2.000

0

2.000

Artikel 98

2.500

2.000

0

2.000

Opdrachten

21.481

19.321

0

19.321

Handhaving

4.402

4.895

0

4.895

Opdrachten overig

17.079

14.426

0

14.426

Bekostiging

5.991

7.731

200

7.931

Uitvoeringskosten Caribisch Nederland

5.991

7.731

200

7.931

Bijdrage aan agentschappen

586

322

0

322

RVO

422

322

0

322

CJIB

164

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingen

2.200

700

0

700

Ministerie van Financin

2.200

700

0

700

Ontvangsten

854

0

0

0

Toelichting

Arbeidsbemiddeling Caribisch Nederland

Dit betreft een tijdelijke intensivering van de dienstverlening op het gebied van arbeidsbemiddeling in Caribisch Nederland. Doel is het sneller (weer) aan het werk krijgen van mensen.

Licence