Base description which applies to whole site

2. Budgettaire consequenties beleidsartikelen

Beleidsartikel 14. Cultuur

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid art. 14 (bedragen x 1.000)

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)1

Stand na suppletoire begroting 2020 (inclusief ISB's)2

Mutaties 7e ISB 2020

Stand 7e ISB 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

2.651.993

2.678.783

40.000

2.718.783

Totale uitgaven

1.304.072

1.271.096

40.000

1.311.096

waarvan juridisch verplicht (%)

97%

Bekostiging

1.121.217

1.082.643

0

1.082.643

0

0

0

0

Culturele basisinfrastructuur

675.571

687.952

687.952

Vierjaarlijkse instellingen

399.748

406.077

406.077

Vierjaarlijkse fondsen

275.823

281.875

281.875

Erfgoedwet

128.614

131.307

131.307

Huisvesting

87.208

88.645

88.645

Beheer en onderhoud collecties

41.406

42.662

42.662

Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

49.786

1.157

1.157

Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen

23.101

537

537

Digitale openbare bibliotheek

14.674

341

341

Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten

12.011

279

279

Monumentenzorg

224.241

218.199

218.199

Archieven incl. Regionale Historische Centra

25.938

26.550

26.550

Flankerend beleid huisvesting

6.573

6.681

6.681

Cultuureducatie met Kwaliteit

10.494

10.797

10.797

Subsidies

122.823

123.589

40.000

163.589

0

0

0

0

Verbreden inzet cultuur

15.694

15.894

15.894

Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)

9.005

9.005

9.005

Programma leesbevordering

3.350

3.850

3.850

Creatieve Industrie

1.975

1.975

1.975

Monumentenzorg

138

3.177

3.177

Erfgoed en fysieke leefomgeving

1.000

1.000

1.000

Specifiek cultuurbeleid

91.661

88.688

40.000

128.688

Opdrachten

14.843

16.555

0

16.555

0

0

0

0

Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis

2.026

1.734

1.734

Monumentenzorg

3.717

6.581

6.581

Archeologie

4.393

4.005

4.005

Erfgoed en fysieke leefomgeving

2.500

2.370

2.370

Overige opdrachten

2.207

1.865

1.865

Bijdragen aan agentschappen

42.340

45.390

0

45.390

0

0

0

0

Nationaal Archief

28.862

31.660

31.660

Nationaal Archief Programma

13.478

13.730

13.730

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

2.849

2.919

0

2.919

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

2.849

2.919

2.919

Ontvangsten

494

494

0

494

0

0

0

0

1

Kamerstukken II 2019/20, 35441, nr. 1

2

Kamerstukken II 2019/20, 35464, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35481, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35499, nr. 1., Kamerstukken II 2019/20, 35543, nr. 1., Kamerstukken II 2020/21, 35596, nr 1.

Licence