Base description which applies to whole site
+

b. Budgettaire gevolgen van beleid

Artikel 17 Luchtvaart

Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (bedragen x 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2021

Mutaties incidentele suppletoire begroting

Stand incidentele suppletoire begroting

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

Verplichtingen

24.515

0

24.515

0

0

0

0

Waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

0

0

Uitgaven

27.081

1.000

28.081

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

72%

1 Luchtvaart

27.081

1.000

28.081

0

0

0

0

Opdrachten

12.302

1.700

10.602

0

0

0

0

Opdrachten GIS

1.178

0

1.178

0

0

0

0

Caribisch Nederland

457

0

457

0

0

0

0

Overige Opdrachten

10.667

1.700

8.967

0

0

0

0

Subsidies

6.723

0

6.723

0

0

0

0

Leefbaarheidsfonds

407

Subsidie tarieven Bonaire

425

Subsidie omploegen graan

1.835

Overige subsidies

4.056

Bijdrage aan agentschappen

6.477

0

6.477

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

14

Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

460

Waarvan bijdrage aan agentschap RWS tbv Caribisch Nederland

6.003

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

Waarvan bijdrage Caribisch Nederland

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

1.479

0

1.479

0

0

0

0

Waarvan bijdrage International Civil Aviation Organization

1.311

Waarvan overige bijdrage aan (inter-) nationale organisaties

168

Bijdrage aan ZBOs/RWTs

100

0

100

Leningen

0

2.700

2.700

0

0

0

0

Ontvangsten

1.280

0

1.280

2.879

0

0

0

Licence