Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1.2 Beleid

1.2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven mutaties.
Tabel 1 Overzicht belangrijkste uitgaven mutaties ISB (bedragen x 1.000)

uitgaven 2021

artikel nr

Stand begroting 2021 incl NvW en amendementen1

53.723.417

alle

Belangrijkste suppletoire mutaties:

Bijstelling en intensivering NOW

2.272.322

1

Subsidie NL leert door

10.200

1

Tijdelijke subsreg loonkosten en inkomensverlies CN

950

1

Bijstelling Tozo

102.400

2

Aanvullend eilandelijk beleid

1.000

99

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

130.000

99

Stand begroting 2021 na 1e ISB

56.240.289

1

Enkel de bij de begrotingsbehandeling van SZW ingediende en aangenomen amendementen zijn hierin meegenomen. Overige amendementen worden bij Voorjaarsnota / 1e suppletoire begroting budgettair verwerkt.

Licence