Base description which applies to whole site

2. Budgettaire consequenties beleidsartikelen

Beleidsartikel 14. Cultuur

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid art. 14 (bedragen x € 1.000)
 

Vastge-stelde begroting 2021 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand na 1e suppletoire begroting 2021, inclusief 10e ISB

Mutaties 11e Incidentele Suppletoire Begroting

Stand na 11e Incidentele Suppletoire Begroting

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

614.519

797.840

15.000

812.840

0

0

0

0

Totale uitgaven

1.299.772

1.414.992

15.000

1.429.992

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (%)

               
                 

Bekostiging

1.103.831

1.182.432

0

1.182.432

0

0

0

0

Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse instellingen

260.287

267.707

 

267.707

       

Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse fondsen

307.261

355.295

 

355.295

       

Huisvesting erfgoed

0

0

 

0

       

Beheer en onderhoud collecties erfgoed

0

0

 

0

       

Museale instellingen met een wettelijke taak

256.572

287.995

 

287.995

       

Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen

23.637

23.867

 

23.867

       

Digitale openbare bibliotheek

16.536

19.118

 

19.118

       

Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten

12.290

12.537

 

12.537

       

Monumentenzorg

179.340

179.736

 

179.736

       

Archieven incl. Regionale Historische Centra

27.180

29.068

 

29.068

       

Flankerend beleid huisvesting

6.681

6.818

 

6.818

       

Cultuureducatie met Kwaliteit

14.047

291

 

291

       

Subsidies (regelingen)

128.036

161.161

15.000

176.161

0

0

0

0

Verbreden inzet cultuur

7.454

7.620

 

7.620

       

Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)

7.399

8.356

 

8.356

       

Programma leesbevordering

3.850

4.215

 

4.215

       

Creatieve Industrie

2.085

1.437

 

1.437

       

Monumentenzorg

135

137

 

137

       

Erfgoed en fysieke leefomgeving

0

0

 

0

       

Specifiek cultuurbeleid

105.289

134.700

15.000

149.700

       

Subsidies Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

1.824

4.696

 

4.696

       

Opdrachten

22.692

24.861

0

24.861

0

0

0

0

Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis

2.091

1.634

 

1.634

       

Monumentenzorg

0

0

 

0

       

Archeologie

0

0

 

0

       

Erfgoed en fysieke leefomgeving

0

0

 

0

       

Opdrachten Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

8.004

13.169

 

13.169

       

Overige opdrachten

12.597

10.058

 

10.058

       

Bijdragen aan agentschappen

42.315

43.562

0

43.562

0

0

0

0

Nationaal Archief

42.315

43.562

 

43.562

       

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

2.898

2.976

 

2.976

0

0

0

0

Ontvangsten

494

13.308

 

13.308

0

0

0

0

Licence