Base description which applies to whole site

1.1 De departementale begroting

In deze derde Incidentele suppletoire begroting (ISB) van 2021 wordt de begroting voor het jaar 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) gecorrigeerd in verband met het Steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal. Onderstaande bedragen hebben betrekking op 2021.

Uitgaven en verplichtingen

  • De uitgaven van beleidsartikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet worden in 2021 per saldo verlaagd met 1,4 miljoen. Voor de tijdelijke transitie Bbz worden de uitgaven verlaagd met 7,4 miljoen. Verder worden de uitgaven vehoogd met 6,0 miljoen voor de bodemstorting waarborgfonds.

  • Op artikel 99 Nog te verdelen worden de uitgaven voor 2021 met per saldo 36,0 miljoen verhoogd. Voor middelen eilandelijk beleid Caribisch Nederland worden de uitgaven met 1,0 miljoen verhoogd. Verder worden de uitgaven voor de tegemoetkoming Sociale Werkvoorzieningsbedrijven (SW) met 35,0 miljoen verhoogd.

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1.000

5

10

=> 1.000

10

20

Licence