Base description which applies to whole site

1.2 Beleid

1.2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven mutaties.
Tabel 1 Overzicht belangrijkste uitgaven mutaties 3e ISB (bedragen x 1.000)

uitgaven 2021

artikel nr

Stand begroting 2021 na 1e suppl begroting

59.208.292

alle

Belangrijkste suppletoire mutaties:

Tijdelijke transitie Bbz

7.405

2

Bodemstorting waarborgfonds

6.000

2

Middelen eilandelijk beleid CN

1.000

99

Tegemoetkoming SW-bedrijven

35.000

99

Stand begroting 2021 na 3e ISB

59.242.887

Licence