Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste mutaties 4e incidentele suppletoire begroting 2021 (bedragenx1mln.)

Maatregel

Bedrag 20211

Bedrag 2022

A. Begrotingsgefinancierd

1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen

176

2) GGD'en en veiligheidsregio's

267

3) IC-capaciteit

17

9

4) Ondersteuning sportsector

240

5) Ondersteuning zorgpersoneel

6) Onderzoek inzake COVID-19

7) Testcapaciteit

2.369

8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie

478

1

9) Zorgbonus

64

10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg

11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland

33

12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)

142

8

Totaal A

3.787

2

B. Premiegefinancierd

13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg)

14) Overige maatregelen (plafond Zorg)

Totaal B

Totaal A+B=C

3.787

2

1

ISB1 Kamerstukken II 2020/21, 35678, nr.1, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35684, nr.1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35703, nr.1.

Tabel 2 Totaal COVID-19 gerelateerde uitgaven- en ontvangsten 2021 en 2022 (bedragenx1mln.)

Maatregel

Bedrag 20211

Bedrag 2022

A. Begrotingsgefinancierd

1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen

40

11

2) GGD'en en veiligheidsregio's

734

3) IC-capaciteit

191

162

4) Ondersteuning sportsector

400

5) Ondersteuning zorgpersoneel

22

6) Onderzoek inzake COVID-19

40

7) Testcapaciteit

4.289

8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie

1.911

1

9) Zorgbonus

1.035

10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg

80

11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland

46

12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)

265

8

Totaal A

9.052

144

B. Premiegefinancierd

13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg)

0

14) Overige maatregelen (plafond Zorg)

45

Totaal B

45

0

Totaal A+B=C2

9.096

144

1

ISB1 Kamerstukken II 2020/21, 35678, nr.1, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35684, nr.1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35703, nr.1.

2

Inclusief de geraamde uitgaven 2020 zoals opgenomen in de 3e ISB 2021 (KamerstukkenII 2020/21, 35703, nr.1) zijn de totale corona gerelateerde uitgaven op de VWS-begroting circa 15miljard.

Bovenstaand overzicht geeft een totaaloverzicht van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste, tweede en derde incidentele suppletoire begroting 2021. De tabel is inclusief de mutaties van deze vierde incidentele suppletoire begroting 2021. Er is voor gekozen om een uitsplitsing te maken in begrotingsgefinancierde uitgaven en premiegefinancierde uitgaven en een totaaltelling.

Licence