Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragenx1.000)

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's

Mutaties 4e ISB

Stand 4e ISB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

4.181.010

3.182.367

7.363.377

8.500

0

0

0

Uitgaven

5.288.276

3.182.367

8.470.643

8.500

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (percentage)

1. Gezondheidsbeleid

533.156

0

533.156

0

0

0

0

Subsidies

24.693

0

24.693

0

0

0

0

(Lokaal) gezondheidsbeleid

24.325

0

24.325

0

0

0

0

Overige

368

0

368

0

0

0

0

Opdrachten

3.225

0

3.225

0

0

0

0

(Lokaal) gezondheidsbeleid

3.225

0

3.225

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

118.310

0

118.310

0

0

0

0

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

96.954

0

96.954

0

0

0

0

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

20.605

0

20.605

0

0

0

0

Overige

751

0

751

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

378.795

0

378.795

0

0

0

0

ZonMw: programmering

378.795

0

378.795

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

8.133

0

8.133

0

0

0

0

Aanpak Gezondheidsachterstanden

8.000

0

8.000

0

0

0

0

Overige

133

0

133

0

0

0

0

2. Ziektepreventie

4.598.141

3.182.367

7.780.508

8.500

0

0

0

Subsidies

358.530

17.000

375.530

8.500

0

0

0

Ziektepreventie

153.112

17.000

170.112

8.500

0

0

0

Bevolkingsonderzoeken

153.568

0

153.568

0

0

0

0

Vaccinaties

51.850

0

51.850

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

2.429.578

3.109.799

5.539.377

0

0

0

0

Ziektepreventie

2.429.578

3.109.799

5.539.377

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

1.179.036

48.568

1.227.604

0

0

0

0

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

974.814

48.568

1.023.382

0

0

0

0

RIVM: Bevolkingsonderzoeken

40.795

0

40.795

0

0

0

0

RIVM: Vaccinaties

163.414

0

163.414

0

0

0

0

Overige

13

0

13

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

630.997

0

630.997

0

0

0

0

Overige

630.997

0

630.997

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

7.000

7.000

0

0

0

0

Overige

0

7.000

7.000

0

0

0

0

3. Gezondheidsbevordering

130.665

0

130.665

0

0

0

0

Subsidies

108.028

0

108.028

0

0

0

0

Preventie van schadelijk middelengebruik

19.075

0

19.075

0

0

0

0

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

24.864

0

24.864

0

0

0

0

Letselpreventie

4.414

0

4.414

0

0

0

0

Bevordering van seksuele gezondheid

58.787

0

58.787

0

0

0

0

Overige

888

0

888

0

0

0

0

Opdrachten

6.266

0

6.266

0

0

0

0

Gezondheidsbevordering

6.266

0

6.266

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

1.452

0

1.452

0

0

0

0

Overige

1.452

0

1.452

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

134

0

134

0

0

0

0

Overige

134

0

134

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

14.785

0

14.785

0

0

0

0

Heronebehandeling op medisch voorschrift

14.785

0

14.785

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

4. Ethiek

26.314

0

26.314

0

0

0

0

Subsidies

23.729

0

23.729

0

0

0

0

Abortusklinieken

17.881

0

17.881

0

0

0

0

Medische Ethiek

5.848

0

5.848

0

0

0

0

Opdrachten

353

0

353

0

0

0

0

Medische Ethiek

353

0

353

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

2.232

0

2.232

0

0

0

0

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

2.232

0

2.232

0

0

0

0

Ontvangsten

47.703

30.000

77.703

10.000

0

0

0

Overige

47.703

30.000

77.703

10.000

0

0

0

Uitgaven

2. Ziektepreventie

Subsidies

Extra kosten IC-opschaling

De kosten voor de regeling opschaling IC zullen naar verwachting hoger uitvallen als gevolg van de afwikkeling van bezwaarzaken.

Opdrachten

Beveiliging vaccins

Er worden middelen beschikbaar gesteld om de opslag en distributie van vaccins te beveiligingen zodat de vaccins veilig op de locaties komen waar ze worden gezet.

Communicatiemiddelen Corona Tester

Er worden communicatiemiddelen ingezet om het testbeleid en daarmee de bestrijding van corona voldoende onder de aandacht te brengen. Dit gebeurt onder meer met een campagne.

GGD-GHOR

De GGD'en krijgen een tegemoetkoming in de kosten om het klant- en contactcentrum operationeel te houden, zodat mensen een afspraak kunnen maken voor een vaccinatie of een test. Daarnaast ontvangen zij middelen voor bron- en contactonderzoek. Ook wordt de inzet van digitale middelen en bijbehorende randvoorwaarden gefinancierd in de ondersteuning bij het werk van de GGDen. Met het inrichten van een landelijk serviceloket teststraten kan de testcapaciteit vanuit de GGDen ondersteund worden en wordt het mogelijk gemaakt om mobile testunits in te blijven zetten. Als laatste ontvangen de GGDen middelen om hun cordinerende rol te kunnen vervullen en zullen wij ook het virus monitoren in relatie tot de zorg die mensen nodig zijn. Meer specifiek richt de GGD zich dan op de niet-ziekenhuis gerelateerde zorg in een regio.

Ophogen budget vaccins

Er zijn reeds aanvullende afspraken gemaakt via de Europese Unie met producenten van vaccins. Met deze 430miljoen kan aan de aangegane verplichtingen en eventuele afspraken volgend uit lopende onderhandelingen worden voldaan.

Testen spoor 2a fase 0

Om mensen meer vrijheden te geven wordt het laagdrempelig testen voorbereid.

Q-check

Met deze middelen wordt een quarantainecheck uitgewerkt, die kan bijdragen aan een betere informatievoorziening over wanneer je in quarantaine moet gaan.

Testen COVID-19

Het grootschalig testen wordt met deze middelen mogelijk gemaakt (2.364miljoen). Met deze middelen wordt laboratoriumcapaciteit voor PCR-testanalyses beschikbaar gesteld en wordt de inkoop van antigeen sneltesten, PCR-afname swaps, ademtesten en andere testen en labdisposables door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen mogelijk.

Bijdragen aan agentschappen

Aankoop spuiten en naalden

Voor de vaccinaties worden zero residual volume spuiten en naalden aangeschaft door het RIVM. Met deze middelen kan verspilling van het vaccin zo veel mogelijk worden voorkomen.

Aanschaf anti-lichamen

De uitgaven aan de inkoop van maximaal 20.000 behandelingen bedragen circa 40miljoen. De overheid financiert de aankoop van deze behandelingen. De aankoopverplichtingen gaan pas in na noodtoelating of markttoelating. De overheid draagt het financile risico in het geval dat de behandeling uiteindelijk in de praktijk niet ingezet wordt door artsen. Als het wel wordt ingezet dan zijn de kosten voor de zorgverzekeraars. Hiervoor worden 30miljoen ontvangsten geraamd in 2021 en 10miljoen in 2022.

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Ondersteuning Defensie bij teststraten en vaccineren

Het Ministerie van Defensie ondersteunt de opbouw en werkzaamheden bij de snelteststraten en vaccinlocaties.

Licence