Base description which applies to whole site

B Artikelgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

Artikel 36

Beleidsartikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid
 

vastgestelde begroting eerste supp en ISB 4

Mutaties ISB 5

Stand ontwerp begroting (incl ISB5)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

566.378

45.000

611.378

0

0

0

0

               

Programma-uitgaven

562.343

45.000

607.343

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

             

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

             

Bijdrage Agentschappen

             

Overige bijdragen agentschappen

5.338

0

5.338

0

0

0

0

Bijdrage ZBO's/RWT's

             

Instituut Fysieke Veiligheid

32.271

0

32.271

0

0

0

0

Bijdrage medeoverheden

             

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

176.495

0

176.495

0

0

0

0

COVID-19

60.000

45.000

105.000

0

0

0

0

Overige Bijdrage medeoverheden

30.045

0

30.045

0

0

0

0

Subsidies

             

Nederlands Rode Kruis

1.318

0

1.318

0

0

0

0

Nationaal Veiligheids Instituut

1.809

0

1.809

0

0

0

0

Overige Subsidies

2.782

0

2.782

0

0

0

0

Opdrachten

             

Project NL-Alert

4.687

0

4.687

0

0

0

0

NCSC

8.291

0

8.291

0

0

0

0

COVID-19

21.937

0

21.937

0

0

0

0

Regeling tegemoetkoming schade 2021

195.000

0

195.000

0

0

0

0

Overige Opdrachten

8.906

0

8.906

0

0

0

0

               

36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid

             

Bijdrage ZBO's/RWT's

             

Onderzoeksraad voor Veiligheid

13.464

0

13.464

0

0

0

0

               

Ontvangsten

31.472

0

31.472

0

0

0

0

Toelichting

Bijdrage medeoverheden: COVID-19

Om een snelle verspreiding van het virus te voorkomen nu de 1,5 meter wordt losgelaten, zet het kabinet in op coronatoegangsbewijzen (CTB) in settings waar personen dicht op elkaar verblijven. Dit geldt bijvoorbeeld voor de horeca, cultuur, evenementen en publiek bij professionele sportwedstrijden. Ondernemers, instellingen en verenigingen worden geacht te toetsen of bezoekers een geldig CTB hebben, dat correspondeert met hun legitimatie.

Omdat dit een extra opgave neerlegt bij ondernemers maar ook gemeenten, wordt € 45 mln. beschikbaar gesteld. Dit geld kan worden ingezet voor bijvoorbeeld beveiligers, gastvrouwen of zogenaamde city hosts die ondernemers helpen bij de controle van het CTB. Deze middelen zullen via de Veiligheidsregio worden toegekend zodat de Veiligheidsregio samen met de inliggende gemeenten kan bezien waar deze middelen het meest effectief tot hun recht komen.

Licence