Base description which applies to whole site

97.03 Testen ten behoeve van Digitaal Covid Certificaat

De verhoging van het opdrachtenbudget op artikel 97.03 met 246,5 miljoen is het gevolg van een toevoeging voor de vergoeding van testen voor uitgaand reizigers voor de periode 1juli tot en met 31augustus 2021 vanuit de generale middelen. De uitgaven zijn voor de COVID-testen die vergoed worden in de Open House en de subsidieregeling voor de reisbranche om de afgenomen testen te vergoeden. De onderverdeling tussen Open House en subsidieregeling is nog niet bekend, hier wordt u later over genformeerd. Tevens wordt een beperkt deel van de uitgaven gebruikt voor de uitvoeringskosten, waarvan een deel op artikel 98. De raming van het aantal testen kent onzekerheden, in de begeleidende brief worden deze uiteengezet. Onderuitputting op deze aanvullende middelen komt ten gunste van het generale beeld.

Artikel 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Verplichtingen

De verplichtingen worden verhoogd met 2,5 miljoen. De toelichting is dezelfde als bij de uitgavenmutatie hieronder.

Licence