Base description which applies to whole site

a. Inhoudelijke toelichting

Naar aanleiding van de aangenomen motie van het lid Sjoerdsma (D66) die het kabinet verzoekt aan te geven hoe iedere Nederlander gratis de mogelijkheid kan krijgen om, ten behoeve van het Europese digitaal Covid certificaat (DCC), zich deze zomer te laten testen met een test naar keuze, waaronder een NAAT (PCR)-test, en de Kamer hierover binnen twee weken te informeren, heeft het kabinet onderzocht hoe testen ten behoeve van het DCC voor reizigers voor de periode 1juli tot en met 31augustus volledig vergoed kan worden. Het kabinet heeft u hierover via de Kamerbrief over vergoeding testen voor uitgaande reizigers (Kamerstukken II, 20202021, 25295 nr. 1241)) genformeerd. In de brief zijn onder meer de risicos op ondoelmatigheden, onrechtmatigheden en het risico op het niet tijdig behalen van het doel uiteengezet ter afweging voor de Tweede Kamer.

Uit het uitblijven van reactie vanuit de Kamer heeft het Kabinet begrepen dat de Kamer nog altijd achter uitvoering van de motie staat. Daarom is besloten om via de drie in eerder genoemde brief benoemde sporen de testen voor iedere Nederlander gratis beschikbaar te stellen. Dit gebeurt via het aanbieden van testen via een Open House, het vergoeden van testen die door de reisbranche worden gefaciliteerd en de inzet van onbenutte capaciteit bij de GGD. In deze suppletoire begroting wordt de begroting van IenW opgehoogd voor de kosten volgend uit de Open House en de subsidieregeling voor de vergoeding van afgenomen testen in de Reisbranche. De testcapaciteit van de GGD leidt niet tot extra uitgaven, omdat het gaat om anders onbenutte capaciteit.

Artikel 97 Algemeen departement

Verplichtingen

De verplichtingen worden verhoogd met 246,5 miljoen. De toelichting is dezelfde als bij de uitgavenmutatie hieronder.

Uitgaven

Licence