Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2. Budgettaire consequenties beleidsartikelen

Beleidsartikel 1. Primair onderwijs

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 (bedragen x 1.000)

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen, ISB's1

Mutaties 9e ISB 2021

Stand 9e ISB 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

12.556.250

30.500

12.586.750

0

0

0

0

waarvan garantieverplichtingen

waarvan overig

12.556.250

30.500

12.586.750

0

0

0

0

Totale uitgaven

12.526.250

30.500

12.556.750

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (%)

Bekostiging

11.484.994

0

11.484.994

0

0

0

0

Bekostiging po-instellingen

11.176.268

11.176.268

Bekostiging Caribisch Nederland

19.991

19.991

Prestatiebox

178.716

178.716

Aanvullende bekostiging

80.019

80.019

Aanpak lerarentekort G5

30.000

30.000

Subsidies (regelingen)

449.569

0

449.569

0

0

0

0

Onderwijsvoorziening jonggehandicapten

23.200

23.200

Nederlands onderwijs buitenland

12.600

12.600

Basis voor Presteren (School aan Zet en Bta Techniek)

0

0

Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs

13.130

13.130

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

126.700

126.700

Extra hulp voor de klas

204.000

204.000

Overige subsidies

69.939

69.939

Opdrachten

24.460

30.500

54.960

0

0

0

0

Opdrachten

23.560

23.560

Sneltesten

900

30.500

31.400

Bijdragen aan agentschappen

30.895

0

30.895

0

0

0

0

Dienst Uitvoering Onderwijs

30.895

30.895

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

7.731

0

7.731

0

0

0

0

Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds

5.228

5.228

UWV

2.503

2.503

Bijdragen aan medeoverheden

528.601

0

528.601

0

0

0

0

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

508.909

508.909

Caribisch Nederland

19.692

19.692

Bijdragen aan (andere) begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0

0

0

Brede scholen

0

0

BES(t)4kids

0

0

Ontvangsten

15.961

0

15.961

0

0

0

0

1

Hierin zijn de vorige 8 Incidentele Suppletoire Begrotingen al verwerkt. Kamerstukken II 2020/21, 35682; Kamerstukken II 2020/21, 35696; Kamerstukken II 2020/21, 35716; Kamerstukken II 2020/21, 35735; Kamerstukken II 2020/21, 35739; Kamerstukken II 2020/21, 35740; Kamerstukken II 2020/21, 35776, Kamerstukken II 2020/21, 35797.

Toelichting

Het financieel instrument Opdrachten wordt incidenteel verhoogd met 30,5 miljoen. Dit betreft een overboeking van de middelen voor sneltesten van Artikel 3.

Beleidsartikel 3. Voortgezet onderwijs

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 (bedragen x 1.000)

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen, ISB's1

Mutaties 9e ISB 2021

Stand 9e ISB 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

9.309.068

31.250

9.277.818

0

0

0

0

waarvan garantieverplichtingen

waarvan overig

9.309.068

31.250

9.277.818

0

0

0

0

Totale uitgaven

9.372.886

31.250

9.341.636

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (%)

Bekostiging

8.805.893

0

8.805.893

0

0

0

0

Bekostiging vo-instellingen

8.658.684

8.658.684

Resultaatafhankelijke bekostiging vsv aan vo-instellingen

17.648

17.648

Bekostiging Caribisch Nederland

17.787

17.787

Prestatiebox

0

0

Aanvullende regeling strategisch personeelsbeleid, begeleiding starters en thuiszitters

107.234

107.234

Aanvullende regelingen leerlingendaling

4.540

4.540

Subsidies (regelingen)

306.964

0

306.964

0

0

0

0

Stichting Kennisnet (basissubsidie) po, vo, mbo

19.540

19.540

Regeling zomerscholen vo

9.000

9.000

Nieuwe leerweg

12.000

12.000

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

94.000

94.000

Extra hulp voor de klas

112.000

112.000

Overige subsidies

60.424

60.424

Opdrachten

149.295

31.250

118.045

0

0

0

0

Opdrachten

19.495

19.495

Sneltesten

129.800

31.250

98.550

Bijdragen aan agentschappen

64.596

0

64.596

0

0

0

0

Dienst Uitvoering Onderwijs

64.596

64.596

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

45.858

0

45.858

0

0

0

0

College voor Toetsen en Examens

4.680

4.680

SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen

41.178

41.178

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

280

0

280

0

0

0

0

GRAZ (ECML) en PISA

280

280

Ontvangsten

7.391

0

7.391

0

0

0

0

1

Hierin zijn de vorige 8 Incidentele Suppletoire Begrotingen al verwerkt. Kamerstukken II 2020/21, 35682; Kamerstukken II 2020/21, 35696; Kamerstukken II 2020/21, 35716; Kamerstukken II 2020/21, 35735; Kamerstukken II 2020/21, 35739; Kamerstukken II 2020/21, 35740; Kamerstukken II 2020/21, 35776, Kamerstukken II 2020/21, 35797.

Toelichting

Het financieel instrument Opdrachten wordt incidenteel verlaagd met 31,3 miljoen. Dit betreft voor 30,5 miljoen een overboeking van de middelen voor sneltesten naar Artikel 1. De overige 0,8 miljoen wordt overgeboekt naar Artikel 95 voor de extra interne capaciteit.

Beleidsartikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid art. 4 (bedragen x 1.000)

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen, ISB's1

Mutaties 9e ISB 2021

Stand 9e ISB 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

5.221.209

23.200

5.244.409

0

0

0

0

waarvan garantieverplichtingen

waarvan overig

5.221.209

23.200

5.244.409

0

0

0

0

Totale uitgaven

5.186.874

23.200

5.210.074

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (%)

Bekostiging

4.463.428

0

4.463.428

0

0

0

0

Bekostiging mbo-instellingen

3.804.096

3.804.096

Bekostiging Caribisch Nederland

9.763

9.763

Bekostiging vavo

67.365

67.365

Kwaliteitsafspraken investeringsbudget

247.215

247.215

Kwaliteitsafspraken resultaatafhankelijk budget

206.011

206.011

Regionaal Investeringsfonds

22.425

22.425

Salarismix Randstadregio's

51.503

51.503

Regionaal Programma

30.550

30.550

Begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid

24.500

24.500

Tegemoetkoming schoolkosten MBO

0

0

Gelijke kansen

0

0

Subsidies (regelingen)

500.833

3.900

504.733

0

0

0

0

Praktijkleren

294.009

294.009

Leven lang ontwikkelen

10.590

10.590

Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal

21.360

21.360

Loopbaanorintatie

2.275

2.275

Vakwedstrijden mbo

4.100

4.100

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

35.000

35.000

Extra hulp voor de klas

104.000

104.000

Sneltesten

3.000

3.900

6.900

Overige subsidies

26.499

26.499

Opdrachten

9.378

19.300

28.678

0

0

0

0

Opdrachten

9.378

9.378

Sneltesten

0

19.300

19.300

Bijdragen aan agentschappen

19.873

0

19.873

0

0

0

0

Dienst Uitvoering Onderwijs

16.393

16.393

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

3.480

3.480

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

70.537

0

70.537

0

0

0

0

College voor Toetsen en Examens

8.300

8.300

Wet SLOA

1.103

1.103

SBB

61.134

61.134

Bijdragen aan medeoverheden

122.825

0

122.825

0

0

0

0

RMC's

41.451

41.451

Educatie

62.174

62.174

Caribisch Nederland

0

0

Regionaal Programma

19.200

19.200

Ontvangsten

4.000

0

4.000

0

0

0

0

1

Hierin zijn de vorige 8 Incidentele Suppletoire Begrotingen al verwerkt. Kamerstukken II 2020/21, 35682; Kamerstukken II 2020/21, 35696; Kamerstukken II 2020/21, 35716; Kamerstukken II 2020/21, 35735; Kamerstukken II 2020/21, 35739; Kamerstukken II 2020/21, 35740; Kamerstukken II 2020/21, 35776, Kamerstukken II 2020/21, 35797.

Toelichting

Het financieel instrument Subsidies wordt incidenteel verhoogd met 3,9 miljoen. Daarnaast wordt het financieel instrument Opdrachten incidenteel verhoogd met 19,3 miljoen in 2021. Beide bedragen betreffen de middelen voor het beschikbaar stellen van zelftesten aan studenten en docenten in het mbo.

Beleidsartikel 6 en 7. Hoger onderwijs

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid art. 6 (bedragen x 1.000)

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen, ISB's1

Mutaties 9e ISB 2021

Stand 9e ISB 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

4.619.720

3.600

4.623.320

0

0

0

0

waarvan garantieverplichtingen

waarvan overig

4.619.720

3.600

4.623.320

0

0

0

0

Totale uitgaven

4.112.995

3.600

4.116.595

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (%)

Bekostiging

3.995.369

0

3.995.369

0

0

0

0

Bekostiging onderwijsdeel2

3.653.390

3.653.390

Bekostiging ontwerp en ontwikkeling

87.882

87.882

Studievoorschot kwaliteitsafspraken3

246.091

246.091

Studievoorschotvouchers

245

245

Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen

7.761

7.761

Subsidies (regelingen)

35.619

3.600

39.219

0

0

0

0

Tegemoetkoming 2e lerarenopleiding

2.500

2.500

Sneltesten

0

3.600

3.600

Overige subsidies

33.119

33.119

Bijdrage aan agentschappen

13.174

0

13.174

0

0

0

0

Dienst Uitvoering Onderwijs

13.174

13.174

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

68.833

0

68.833

0

0

0

0

NWO: Praktijkgericht onderzoek

54.213

54.213

NWO: Promotiebeurs voor leraren

10.144

10.144

Nederland-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

4.476

4.476

Ontvangsten

1.213

0

1.213

0

0

0

0

1

Hierin zijn de vorige 8 Incidentele Suppletoire Begrotingen al verwerkt. Kamerstukken II 2020/21, 35682; Kamerstukken II 2020/21, 35696; Kamerstukken II 2020/21, 35716; Kamerstukken II 2020/21, 35735; Kamerstukken II 2020/21, 35739; Kamerstukken II 2020/21, 35740; Kamerstukken II 2020/21, 35776, Kamerstukken II 2020/21, 35797.

2

Inclusief de studievoorschotmiddelen voor specifieke stimulering van landelijke prioriteiten (10% van de studievoorschotmiddelen).

3

90% van de studievoorschotmiddelen die gekoppeld zijn aan de kwaliteitsafspraken.

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid art. 7 (bedragen x 1.000)

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen, ISB's1

Mutaties 9e ISB 2021

Stand 9e ISB 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

6.289.155

44.700

6.333.855

210.602

250.562

286.753

322.936

waarvan garantieverplichtingen

waarvan overig

6.289.155

44.700

6.333.855

0

0

0

0

Totale uitgaven

5.843.930

44.700

5.888.630

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (%)

Bekostiging

5.789.306

0

5.789.306

0

0

0

0

Bekostiging onderwijsdeel2

2.737.513

2.737.513

Bekostiging onderzoeksdeel

2.193.737

2.193.737

Bekostiging ondersteuning geneeskunde onderwijs en onderzoek

707.959

707.959

Studievoorschot kwaliteitsafspraken3

150.097

150.097

Studievoorschotvouchers

0

0

Profilering en zwaartepuntvorming4

0

0

Subsidies (regelingen)

48.866

3.000

51.866

0

0

0

0

Nuffic

14.419

14.419

Studiekeuze123

2.504

2.504

Vluchteling Studenten UAF

2.457

2.457

Handicap & Studie

698

698

Interstedelijk Studentenoverleg (ISO)

249

249

Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)

249

249

Open en online onderwijs

1.965

1.965

Sneltesten

0

3.000

3.000

Overige subsidies

26.325

26.325

Opdrachten

2.949

41.700

44.649

0

0

0

0

Opdrachten

2.949

2.949

Sneltesten

0

41.700

41.700

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

2.809

0

2.809

0

0

0

0

Europees Universitair Instituut Florence (EUI)

1.799

1.799

United Nations University (UNU)

1.010

1.010

Nuffic, SK123, UAF, H&S, ISO en LSVb

0

0

Ontvangsten

16

0

16

0

0

0

0

1

Hierin zijn de vorige 8 Incidentele Suppletoire Begrotingen al verwerkt. Kamerstukken II 2020/21, 35682; Kamerstukken II 2020/21, 35696; Kamerstukken II 2020/21, 35716; Kamerstukken II 2020/21, 35735; Kamerstukken II 2020/21, 35739; Kamerstukken II 2020/21, 35740; Kamerstukken II 2020/21, 35776, Kamerstukken II 2020/21, 35797.

2

Inclusief de studievoorschotmiddelen voor specifieke stimulering van landelijke prioriteiten (10% van de studievoorschotmiddelen).

3

90% van de studievoorschotmiddelen die gekoppeld zijn aan de kwaliteitsafspraken.

4

De 2%-middelen profilering en zwaartepuntvorming die conform de kwaliteitsafspraken tot en met 2022 zijn overgeheveld naar het onderwijsdeel van de hoofdbekostiging.

Toelichting

In de artikelen 6 en 7 wordt het financieel instrument Subsidies incidenteel verhoogd met respectievelijk 3,6 miljoen en 3,0 miljoen. Daarnaast wordt in artikel 7 ook het financieel instrument Opdrachten incidenteel verhoogd met 41,7 miljoen. Al deze bedragen betreffen de middelen voor het beschikbaar stellen van zelftesten aan studenten en docenten in het hbo en wo.

Niet-Beleidsartikel 95. Apparaat kerndepartement

Tabel 6 Budgettaire gevolgen art. 95 (bedragen x 1.000)

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen, ISB's1

Mutaties 9e ISB 2021

Stand 9e ISB 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

277.179

750

277.929

0

0

0

0

Uitgaven

277.179

750

277.929

0

0

0

0

Personele uitgaven

210.845

750

211.595

waarvan eigen personeel

200.744

200.744

waarvan inhuur externen

5.930

750

6.680

waarvan overige personele uitgaven

4.171

4.171

Materile uitgaven

66.334

66.334

waarvan ICT

20.547

20.547

waarvan bijdrage aan SSO's

16.303

16.303

waarvan overige materile uitgaven

29.484

29.484

Begrotingsreserve schatkistbankieren

0

0

Ontvangsten

567

0

567

0

0

0

0

1

Hierin zijn de vorige 8 Incidentele Suppletoire Begrotingen al verwerkt. Kamerstukken II 2020/21, 35682; Kamerstukken II 2020/21, 35696; Kamerstukken II 2020/21, 35716; Kamerstukken II 2020/21, 35735; Kamerstukken II 2020/21, 35739; Kamerstukken II 2020/21, 35740; Kamerstukken II 2020/21, 35776, Kamerstukken II 2020/21, 35797.

Toelichting

Artikel 95 wordt incidenteel verhoogd met 0,8 miljoen.

Licence