Base description which applies to whole site

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN

a. Inhoudelijke toelichting

Met de brief van 19 november 2021 (Kamerstukken II, 2021/22, 28 684, nr. 675) bent u geïnformeerd over het tijdelijk vuurwerkverbod jaarwisseling 2021/2022. Op 22 december 2021 is uw Kamer vervolgens geïnformeerd over de contouren van de regelingen en het bedrag dat beschikbaar is gesteld op de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën (Kamerstukken II, 2021/22, 28684, nr. 689). Voor compensatie voor de vuurwerkbranche en de uitvoeringskosten is in totaal € 28,0 miljoen gereserveerd. Door middel van deze ISB wordt een deel van deze middelen begrotingstechnisch overgeheveld van de Aanvullende Post naar artikel XII/22.03 van de begroting van IenW.

Licence