Base description which applies to whole site

1.2 Beleid

1.2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven mutaties.
Tabel 1 Overzicht belangrijkste uitgaven mutaties Incidentele suppletoire begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) 2022 (bedragen x € 1.000)
 

uitgaven 2022

artikel nr

Stand begroting 2022 incl NvW en amendementen

49.977.659

alle

     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

Programmakosten NOW 6.0

1.737.000

1

Vereenvoudiging Bbz

15.674

2

Herzieningsregeling TTKO

50.000

7

Uitvoeringskosten NOW UWV

5.000

11

Uitvoeringskosten NOW departement

3.300

96

Compensatie energierekening

200.000

99

     

Stand begroting 2022 na 1e ISB

51.988.633

 
Licence