Base description which applies to whole site

1.1 De departementale begroting

In deze Incidentele suppletoire begroting (ISB) van 2022 wordt de begroting voor het jaar 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) gecorrigeerd in verband met het Steunpakket 1e kwartaal 2022. Onderstaande bedragen hebben betrekking op 2022.

Uitgaven en verplichtingen

  • De uitgaven van beleidsartikel 1 Arbeidsmarkt worden in 2022 met € 1.737 miljoen verhoogd voor de programmakosten Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)-6.

  • De uitgaven van beleidsartikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet worden in 2022 verhoogd met € 15,7 miljoen voor de vereenvoudiging Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) voor het 1e kwartaal in 2022.

  • De uitgaven van beleidsartikel 7 Kinderopvang worden in 2022 verhoogd met € 50,0 miljoen voor de herzieningsregeling Tijdelijke Tegemoetkoming Kinderopvang (TTKO).

  • De uitgaven van beleidsartikel 11 Uitvoering worden met € 5,0 miljoen verhoogd voor de uitvoeringskosten NOW-6 door het UWV.

  • Op artikel 96 apparaat kerndepartement worden de uitgaven met € 3,3 miljoen verhoogd voor de uitvoeringskosten NOW-6 door SZW.

  • Op artikel 99 Nog onverdeeld worden de uitgaven voor 2022 met € 200,0 miljoen verhoogd voor de compensatie energierekening via gemeenten.

Licence