Base description which applies to whole site

1. Inhoudelijke toelichting

Dit onderdeel van de memorie van toelichting bestaat uit een inhoudelijk deel en een artikelsgewijs deel. Per beleidsartikel wordt een overzicht van de wijzigingen gegeven, inclusief toelichting. Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht:

Omvang begrotingsartikel

(stand ontwerpbegroting in € miljoen)

Beleidsmatige mutaties

(ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties

(ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1.000

5

10

=> 1.000

10

20

Het kabinet heeft op 18 december 2021 een stevigere lockdown aangekondigd vanwege de onzekerheid rondom de nieuwe variant van het coronavirus. Door de aangekondigde maatregelen gaat ook het laatste deel van de culturele sector dicht: musea sluiten hun deuren. Het kabinet maakt aanvullend € 5,6 miljoen vrij voor de periode van de verplichte sluiting (19 december – 14 januari) ter ondersteuning van musea via het Mondriaan Fonds.

Licence