Base description which applies to whole site

2. Budgettaire consequenties beleidsartikelen

Beleidsartikel 14

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 14 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2022 (incl. NvW, amendementen en ISB)

Mutaties 2e Incidentele Suppletoire Begroting

Stand na 2e Incidentele Suppletoire Begroting

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

593.566

5.600

599.166

0

0

0

0

Totale uitgaven

1.260.237

5.600

1.265.837

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (%)

82,7%

 

82,7%

       
               

Bekostiging

965.924

5.600

971.524

0

0

0

0

Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse instellingen

234.040

0

234.040

       

Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse fondsen

255.726

5.600

261.326

       

Museale instellingen met een wettelijke taak

238.614

0

238.614

       

Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen

24.092

0

24.092

       

Digitale openbare bibliotheek

16.868

0

16.868

       

Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten

12.537

0

12.537

       

Monumentenzorg

148.583

0

148.583

       

Archieven incl. Regionale Historische Centra

29.650

0

29.650

       

Flankerend beleid huisvesting

5.813

0

5.813

       

Cultuureducatie met Kwaliteit

1

0

1

       

Subsidies (regelingen)

52.502

0

52.502

0

0

0

0

Verbreden inzet cultuur

9.331

0

9.331

       

Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)

8.356

0

8.356

       

Programma leesbevordering

3.967

0

3.967

       

Creatieve Industrie

1.728

0

1.728

       

Specifiek cultuurbeleid

26.708

0

26.708

       

Subsidies Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

2.412

0

2.412

       

Opdrachten

194.416

0

194.416

0

0

0

0

Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis

2.068

0

2.068

       

Monumentenzorg

0

0

0

       

Archeologie

0

0

0

       

Erfgoed en fysieke leefomgeving

0

0

0

       

Opdrachten Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

10.024

0

10.024

       

Overige opdrachten

182.324

0

182.324

       

Bijdragen aan agentschappen

44.438

0

44.438

0

0

0

0

Nationaal Archief

44.438

0

44.438

       

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

2.957

0

2.957

0

0

0

0

Ontvangsten

47.043

0

47.043

0

0

0

0

Toelichting

Het financieel instrument Bekostiging wordt in 2022 incidenteel verhoogd met € 5,6 miljoen.

Licence