Base description which applies to whole site

2. Budgettaire consequenties beleidsartikelen

Beleidsartikel 1

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2022 (incl. NvW, amendementen en ISB)

Mutaties 4e Incidentele Suppletoire Begroting

Stand na 4e Incidentele Suppletoire Begroting

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

13.093.371

81.456

13.174.827

2.500

0

0

0

Totale uitgaven

13.932.868

77.423

14.010.291

25.743

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (%)

99,89%

           
               

Bekostiging

13.107.396

46.517

13.153.913

14.500

0

0

0

Bekostiging po-instellingen

11.978.647

9.900

11.988.547

14.500

     

Bekostiging Caribisch Nederland

22.346

 

22.346

       

Prestatiebox

0

 

0

       

Aanvullende bekostiging

155.536

 

155.536

       

Aanpak lerarentekort G5

30.696

 

30.696

       

Aanvullende bekostiging NP Onderwijs

920.171

36.617

956.788

       

Subsidies (regelingen)

114.585

170

114.755

0

0

0

0

Onderwijsvoorziening jonggehandicapten

23.724

 

23.724

       

Nederlands onderwijs buitenland

13.319

170

13.489

       

Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs

15.008

 

15.008

       

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

0

 

0

       

Extra hulp voor de klas

0

 

0

       

Overige subsidies

62.534

 

62.534

       

Opdrachten

28.692

34.769

63.461

2.500

0

0

0

Opdrachten

28.692

5.526

34.218

2.500

     

Zelftesten1

0

29.243

29.243

       

Bijdrage aan agentschappen

32.246

0

32.246

0

0

0

0

Dienst Uitvoering Onderwijs

32.246

 

32.246

       

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

7.260

0

7.260

0

0

0

0

Stichting Vervangingsfonds en Particpatiefonds

4.702

 

4.702

       

UWV

2.558

 

2.558

       

Bijdrage aan medeoverheden

642.536

– 4.033

638.503

8.743

0

0

0

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

521.212

 

521.212

       

Caribisch Nederland

20.394

 

20.394

       

Scholenprogramma Groningen

3.000

 

3.000

       

Nationaal Programma Onderwijs

97.930

– 4.033

93.897

8.743

     

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

153

0

153

0

0

0

0

Brede scholen

0

 

0

       

BES(t)4kids

153

 

153

       

Ontvangsten

9.308

0

9.308

0

0

0

0

1

De term sneltesten is bij nader inzien aangepast naar zelftesten. Er worden zelftesten geleverd aan instellingen. Er bestaan ook sneltesten die geen zelftest zijn.

Toelichting

Het financieel instrument bekostiging wordt in 2022 incidenteel verhoogd met € 46,5 miljoen. Dit betreft de middelen voor de aanvullende bekostiging voor het Nationaal Programma Onderwijs. In 2021 is dit bedrag afgeboekt en in 2022 weer opgeboekt om het juiste betaalritme te bewerkstelligen. Daarnaast zit hier voor € 9,9 miljoen aan ventilatie middelen die aan po-instellingen worden verstrekt.

Het financieel instrument opdrachten wordt in 2022 verhoogd met € 36,0 miljoen en in 2023 met € 2,5 miljoen. De incidentele stijging in 2022 heeft te maken met de middelen voor zelftesten. De middelen zijn in 2021 niet uitgeput en worden middels deze Incidentele Suppletoire Begroting opgeboekt in 2022 zodat het beleid kan worden voortgezet. Daarnaast wordt in 2022 een deel van de ventilatie middelen hier opgeboekt.

Het financieel instrument bijdrage aan medeoverheden wordt in 2022 verlaagd met € 4,0 miljoen. In 2023 wordt op ditzelfde instrument € 8,7 miljoen toegevoegd. Dit betreft een boeking om het betaalritme te corrigeren voor de specifieke uitkering op het beleid van het Nationaal Programma Onderwijs.

Beleidsartikel 3

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2022 (incl. NvW, amendementen en ISB)

Mutaties 4e Incidentele Suppletoire Begroting

Stand na 4e Incidentele Suppletoire Begroting

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

9.143.909

100.339

9.244.248

6.500

0

0

0

Totale uitgaven

9.717.271

97.760

9.815.031

12.090

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (%)

99,0%

           
               

Bekostiging

9.307.829

7.474

9.315.303

0

0

0

0

Bekostiging vo-instellingen

8.888.003

7.474

8.895.477

       

Resultaatafhankelijke bekostiging vsv aan vo-instellingen

18.057

 

18.057

       

Bekostiging Caribisch Nederland

17.336

 

17.336

       

Prestatiebox

0

 

0

       

Aanvullende regeling strategisch personeelsbeleid, begeleiding starters en thuiszitters

109.931

 

109.931

       

Aanvullende regelingen leerlingendaling1

4.540

 

4.540

       

Aanvullende bekostiging Nationaal Programma Onderwijs

269.962

 

269.962

       

Subsidies (regelingen)

210.679

0

210.679

0

0

0

0

Stichting Kennisnet (basissubsidie) po, vo, mbo

19.755

 

19.755

       

Pilots lente- en zomerscholen vo

9.000

 

9.000

       

Nieuwe leerweg

9.825

 

9.825

       

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

0

 

0

       

Extra hulp voor de klas

0

 

0

       

Regeling brede brugklas

102.000

 

102.000

       

Overige subsidies

70.099

 

70.099

       

Opdrachten

23.080

92.865

115.945

6.500

0

0

0

Opdrachten

23.080

– 1.000

22.080

6.500

     

Zelftesten

0

93.865

93.865

       

Bijdrage aan agentschappen

65.086

0

65.086

0

0

0

0

Dienst Uitvoering Onderwijs

65.086

 

65.086

       

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

47.700

0

47.700

0

0

0

0

College voor Toetsen en Examens

4.767

 

4.767

       

SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen

42.933

 

42.933

       

Bijdrage aan medeoverheden

62.611

– 2.579

60.032

5.590

0

0

0

Nationaal Programma Onderwijs

62.611

– 2.579

60.032

5.590

     

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

286

0

286

0

0

0

0

GRAZ (ECML) en PISA

286

 

286

       

Ontvangsten

7.391

0

7.391

0

0

0

0

1

Dit budget is in 2020 ook beschikbaar en maakt onderdeel uit van de regel: «bekostiging vo-instellingen»

Toelichting

Het financieel instrument bekostiging wordt in 2022 verhoogd met € 7,4 miljoen. Dit betreft de ventilatie middelen die aan vo-instellingen worden verstrekt.

Het financieel instrument opdrachten wordt in 2022 verhoogd met € 92,9 miljoen en in 2023 met € 6,5 miljoen. De incidentele stijging in 2022 heeft te maken met de middelen voor zelftesten. De middelen zijn in 2021 niet uitgeput en worden middels deze Incidentele Suppletoire Begroting opgeboekt in 2022 zodat het beleid kan worden voortgezet.

Het financieel instrument bijdrage aan medeoverheden wordt in 2022 verlaagd met € 2,6 miljoen. In 2023 wordt op ditzelfde instrument € 5,6 miljoen toegevoegd. Dit betreft een boeking om het betaalritme te corrigeren voor de specifieke uitkering op het beleid van het Nationaal Programma Onderwijs.

Beleidsartikel 4

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2022 (incl. NvW, amendementen en ISB)

Mutaties 4e Incidentele Suppletoire Begroting

Stand na 4e Incidentele Suppletoire Begroting

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

4.936.743

18.194

4.954.937

0

0

0

0

Totale uitgaven

5.065.998

22.694

5.088.692

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (%)

99,6%

           
               

Bekostiging

4.477.645

0

4.477.645

0

0

0

0

Bekostiging mbo-instellingen

4.030.302

 

4.030.302

       

Bekostiging Caribisch Nederland

8.616

 

8.616

       

Bekostiging vavo

69.883

 

69.883

       

Kwaliteitsafspraken investeringsbudget

252.785

 

252.785

       

Kwaliteitsafspraken resultaatafhankelijk budget

0

 

0

       

Regionaal Investeringsfonds

22.345

 

22.345

       

Salarismix Randstadregio's

52.664

 

52.664

       

Tegemoetkoming schoolkosten mbo

0

 

0

       

Regionaal Programma

30.550

 

30.550

       

Begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid

10.500

 

10.500

       

Subsidies (regelingen)

349.947

3.364

353.311

0

0

0

0

Praktijkleren

295.358

 

295.358

       

Leven Lang Ontwikkelen

6.782

 

6.782

       

Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal

15.283

 

15.283

       

Loopbaanoriëntatie

1.809

 

1.809

       

Vakwedstrijden mbo

4.191

 

4.191

       

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

0

 

0

       

Extra hulp voor de klas

0

 

0

       

Zelftesten

0

3.364

3.364

       

Overige subsidies

26.524

 

26.524

       

Opdrachten

19.016

19.330

38.346

0

0

0

0

Opdrachten

19.016

2.800

21.816

       

Zelftesten

0

16.530

16.530

       

Bijdrage aan agentschappen

20.989

0

20.989

0

0

0

0

Dienst Uitvoering Onderwijs

17.439

 

17.439

       

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

3.550

 

3.550

       

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

72.938

0

72.938

0

0

0

0

College voor Toetsen en Examens

9.638

 

9.638

       

Wet SLOA

1.127

 

1.127

       

SBB

62.173

 

62.173

       

Bijdrage aan medeoverheden

125.463

0

125.463

0

0

0

0

RMC's

42.703

 

42.703

       

Educatie

63.560

 

63.560

       

Caribisch Nederland

0

 

0

       

Regionaal Programma

19.200

 

19.200

       

Ontvangsten

4.000

0

4.000

0

0

0

0

Toelichting

Het financieel instrument opdrachten wordt in 2022 incidenteel verhoogd met € 19,3 miljoen. Voor subsidies (regelingen) geldt een incidentele verhoging van € 3,4 miljoen. Dit betreft beide voor het overgrote deel de middelen voor zelftesten. De middelen zijn in 2021 niet uitgeput en worden middels deze Incidentele Suppletoire Begroting opgeboekt in 2022 zodat het beleid kan worden voortgezet.

Beleidsartikel 6

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2022 (incl. NvW, amendementen en ISB)

Mutaties 4e Incidentele Suppletoire Begroting

Stand na 4e Incidentele Suppletoire Begroting

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

4.068.668

2.899

4.071.567

0

0

0

0

Totale uitgaven

4.479.775

2.899

4.482.674

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (%)

100,00%

           
               

Bekostiging

4.447.971

0

4.447.971

0

0

0

0

Bekostiging onderwijsdeel1

4.036.677

 

4.036.677

       

Bekostiging ontwerp en ontwikkeling

89.904

 

89.904

       

Studievoorschot kwaliteitsafspraken2

314.840

 

314.840

       

Studievoorschotvouchers

1.228

 

1.228

       

Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen

5.322

 

5.322

       

Subsidies (regelingen)

3.340

2.899

6.239

0

0

0

0

Tegemoetkoming 2e lerarenopleiding

2.556

 

2.556

       

Zelftesten3

0

2.899

2.899

       

Overige subsidies

784

 

784

       

Bijdrage aan agentschappen

13.443

0

13.443

0

0

0

0

Dienst Uitvoering Onderwijs

13.443

 

13.443

       

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

15.021

0

15.021

0

0

0

0

NWO: Praktijkgericht onderzoek4

0

 

0

       

NWO: Promotiebeurs voor leraren

10.371

 

10.371

       

Nederland-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

4.650

 

4.650

       

Ontvangsten

1.213

0

1.213

0

0

0

0

1

Inclusief de studievoorschotmiddelen voor specifieke stimulering van landelijke prioriteiten (10% van de studievoorschotmiddelen).

2

90% van de studievoorschotmiddelen die gekoppeld zijn aan de kwaliteitsafspraken.

3

De term sneltesten is bij nader inzien aangepast naar zelftesten. Er worden zelftesten geleverd aan instellingen. Er bestaan ook sneltesten die geen zelftest zijn.

4

Vanaf 2022 ondergebracht bij artikel 16 (Onderzoek- en wetenschapsbeleid).

Toelichting

Het financieel instrument subsidies (regelingen) wordt in 2022 incidenteel verhoogd met € 2,9 miljoen. Dit betreft de middelen voor zelftesten. De middelen zijn in 2021 niet uitgeput en worden middels deze Incidentele Suppletoire Begroting opgeboekt in 2022 zodat het beleid kan worden voortgezet.

Beleidsartikel 7

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2022 (incl. NvW, amendementen en ISB)

Mutaties 4e Incidentele Suppletoire Begroting

Stand na 4e Incidentele Suppletoire Begroting

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

5.993.862

36.705

6.030.567

0

0

0

0

Totale uitgaven

6.271.242

39.104

6.310.346

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (%)

99,96%

           
               

Bekostiging

6.240.270

0

6.240.270

0

0

0

0

Bekostiging onderwijsdeel1

3.006.191

 

3.006.191

       

Bekostiging onderzoeksdeel

2.284.607

 

2.284.607

       

Bekostiging ondersteuning geneeskunde onderwijs en onderzoek

757.944

 

757.944

       

Studievoorschot kwaliteitsafspraken2

191.511

 

191.511

       

Studievoorschotvouchers

17

 

17

       

Profilering en zwaartepuntvorming3

0

 

0

       

Subsidies (regelingen)

24.928

1.531

26.459

0

0

0

0

Nuffic4

14.507

 

14.507

       

Studiekeuze1234

2.616

 

2.616

       

Vluchteling Studenten UAF4

2.511

 

2.511

       

Studentenwelzijn (Ecio)4

794

 

794

       

Interstedelijk Studentenoverleg (ISO)4

271

 

271

       

Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) 4

255

 

255

       

Open en online onderwijs

2.008

 

2.008

       

Zelftesten5

0

1.531

1.531

       

Overige subsidies

1.966

 

1.966

       

Opdrachten

3.153

37.573

40.726

0

0

0

0

Opdrachten

3.153

 

3.153

       

Zelftesten5

0

37.573

37.573

       

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

2.891

0

2.891

0

0

0

0

Europees Universitair Instituut Florence (EUI)

1.859

 

1.859

       

United Nations University (UNU)

1.032

 

1.032

       

Nuffic, SK123, UAF, H&S, ISO en LSVb4

0

 

0

       

Ontvangsten

16

0

16

0

0

0

0

1

Inclusief de studievoorschotmiddelen voor specifieke stimulering van landelijke prioriteiten (10% van de studievoorschotmiddelen

2

90% van de studievoorschotmiddelen die gekoppeld zijn aan de kwaliteitsafspraken.

3

De 2%-middelen profilering en zwaartepuntvorming die conform de kwaliteitsafspraken tot en met 2022 zijn overgeheveld naar het onderwijsdeel van de hoofdbekostiging.

4

Tot en met 2020 opgenomen onder bijdragen aan (inter)nationale organisaties, vanaf 2021 ondergebracht bij het instrument subsidies omdat dit de basis is op grond waarvan de instellingen worden bekostigd.

5

De term sneltesten is bij nader inzien aangepast naar zelftesten. Er worden zelftes-ten geleverd aan instellingen. Er bestaan ook sneltesten die geen zelftest zijn.

Toelichting

Op Artikel 7 wordt op het instrument subsidies (regelingen) en op het instrument opdrachten incidenteel totaal € 39,1 miljoen toegevoegd in 2022. Dit betreft de middelen voor zelftesten. De middelen zijn in 2021 niet uitgeput en worden middels deze Incidentele Suppletoire Begroting opgeboekt in 2022 zodat het beleid kan worden voortgezet.

Beleidsartikel 11

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting 2022 (incl. NvW, amendementen en ISB)

Mutaties 4e Incidentele Suppletoire Begroting

Stand na 4e Incidentele Suppletoire Begroting

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

4.836.822

40.617

4.877.439

0

0

0

0

Totale uitgaven

4.836.822

40.617

4.877.439

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (%)

100%

           
                 

Inkomensoverdracht

1.328.826

40.517

1.369.343

0

0

0

0

Basisbeurs gift (R)

423.616

 

423.616

       

Aanvullende beurs gift (R)

769.726

 

769.726

       

Reisvoorziening gift (R)

– 42.705

 

– 42.705

       

Caribisch Nederland gift (R)

2.894

 

2.894

       

Overige uitgaven (R)

175.295

40.517

215.812

       

Leningen

3.367.673

0

3.367.673

0

0

0

0

Basisbeurs prestatiebeurs (NR)

– 193.415

 

– 193.415

       

Aanvullende beurs prestatiebeurs (NR)

120.024

 

120.024

       

Reisvoorziening (NR)

160.180

 

160.180

       

Rentedragende lening (NR)

2.972.723

 

2.972.723

       

Collegegeldkrediet (NR)

254.231

 

254.231

       

Leven lang leren krediet (NR)

25.834

 

25.834

       

Overige uitgaven (NR)

28.096

 

28.096

       

Bijdrage aan agentschappen

140.323

100

140.423

0

0

0

0

Dienst Uitvoering Onderwijs

140.323

100

140.423

       

Ontvangsten

1.211.951

0

1.211.951

0

0

0

0

Ontvangsten (R)

73.432

0

73.432

0

0

0

0

 

Ontvangen rente (R)

52.280

 

52.280

       
 

Overige ontvangsten (R)

20.932

 

20.932

       
 

Ontvangsten Caribisch Nederland (R)

220

 

220

       

Ontvangsten (NR)

1.138.519

0

1.138.519

0

0

0

0

 

Terugontvangen lening (NR)

1.138.519

 

1.138.519

       

Toelichting

Het financieel instrument inkomensoverdracht wordt incidenteel met € 40,5 miljoen verhoogd. Het betreft hier de middelen voor de tegemoetkomingsregeling voor studenten in verband met covid-19. Deze middelen zijn in 2021 niet geheel uitgeput en worden in 2022 gebruikt om de overige betalingen aan studenten uit te keren.

Niet-beleidsartikel 91

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 91 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2022 (incl. NvW, amendementen en ISB)

Mutaties 4e Incidentele Suppletoire Begroting

Stand na 4e Incidentele Suppletoire Begroting

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

585.126

0

585.126

– 230.000

0

0

0

Uitgaven

585.126

0

585.126

– 230.000

0

0

0

               

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

waarvan programma

0

0

0

0

0

0

0

waarvan apparaat

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

waarvan programma

0

0

0

0

0

0

0

waarvan apparaat

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

585.126

0

585.126

– 230.000

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het budget onvoorzien wordt in 2023 incidenteel verlaagd met € 230,0 miljoen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de maatregel uit het Coalitieakkoord.

Niet-beleidsartikel 95

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 95 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2022 (incl. NvW, amendementen en ISB)

Mutaties 4e Incidentele Suppletoire Begroting

Stand na 4e Incidentele Suppletoire Begroting

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

276.492

1.750

278.242

500

0

0

0

Uitgaven

276.492

1.750

278.242

500

0

0

0

               

Personele uitgaven

216.309

1.750

218.059

500

0

0

0

waarvan eigen personeel

206.028

1.750

207.778

500

     

waarvan externe inhuur

6.029

 

6.029

       

waarvan overige personele uitgaven

4.252

 

4.252

       

Materiële uitgaven

60.183

0

60.183

0

0

0

0

waarvan ICT

10.170

 

10.170

       

waarvan bijdrage aan SSO's

21.155

 

21.155

       

waarvan overige materiële uitgaven

28.858

 

28.858

       

Begrotingsreserve schatkistbankieren

0

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

567

0

567

0

0

0

0

Toelichting

De personele uitgaven worden incidenteel verhoogd met € 1,8 miljoen in 2022 en € 0,5 miljoen in 2023. Het betreft hier de uitvoeringskosten voor het Nationaal Programma Onderwijs en de coördinatie van het beleid op de zelftesten in het onderwijs.

Licence