Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's

Mutaties 8e ISB

Stand 8e ISB

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

4.837.371

473.500

5.310.871

0

0

0

0

0

         

Uitgaven

7.617.833

0

7.617.833

0

0

0

0

0

         

1. Gezondheidsbeleid

548.841

0

548.841

0

0

0

0

0

Subsidies

23.256

0

23.256

0

0

0

0

0

(Lokaal) gezondheidsbeleid

22.990

0

22.990

0

0

0

0

0

Overige

266

0

266

0

0

0

0

0

Opdrachten

12.073

0

12.073

0

0

0

0

0

(Lokaal) gezondheidsbeleid

12.073

0

12.073

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

139.884

0

139.884

0

0

0

0

0

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

114.813

0

114.813

0

0

0

0

0

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

24.596

0

24.596

0

0

0

0

0

Overige

475

0

475

0

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

354.113

0

354.113

0

0

0

0

0

ZonMw: programmering

354.113

0

354.113

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

19.515

0

19.515

0

0

0

0

0

Aanpak Gezondheidsachterstanden

19.379

0

19.379

0

0

0

0

0

Overige

136

0

136

0

0

0

0

0

         

2. Ziektepreventie

6.882.165

0

6.882.165

0

0

0

0

0

Subsidies

477.847

0

477.847

0

0

0

0

0

Ziektepreventie

213.100

0

213.100

0

0

0

0

0

Bevolkingsonderzoeken

163.330

0

163.330

0

0

0

0

0

Vaccinaties

101.417

0

101.417

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

3.619.488

0

3.619.488

0

0

0

0

0

Ziektepreventie

3.600.690

0

3.600.690

 

0

0

0

0

Pandemische paraatheid

18.798

0

18.798

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

591.964

0

591.964

0

0

0

0

0

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

360.522

0

360.522

0

0

0

0

0

RIVM: Bevolkingsonderzoeken

45.411

0

45.411

0

0

0

0

0

RIVM: Vaccinaties

165.618

0

165.618

0

0

0

0

0

Pandemische paraatheid

20.400

0

20.400

0

0

0

0

0

Overige

13

0

13

0

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

680.656

0

680.656

0

0

0

0

0

Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding

680.656

0

680.656

0

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

1.400.371

0

1.400.371

0

0

0

0

0

Pandemische paraatheid

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

1.400.371

0

1.400.371

0

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Garanties

111.839

0

111.839

0

0

0

0

0

Overige

111.839

0

111.839

0

0

0

0

0

         

3. Gezondheidsbevordering

154.680

0

154.680

0

0

0

0

0

Subsidies

84.241

0

84.241

0

0

0

0

0

Preventie van schadelijk middelengebruik

28.517

0

28.517

0

0

0

0

0

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

28.377

0

28.377

0

0

0

0

0

Letselpreventie

5.578

0

5.578

0

0

0

0

0

Bevordering van seksuele gezondheid

20.567

0

20.567

0

0

0

0

0

Overige

1.202

0

1.202

0

0

0

0

0

Opdrachten

10.338

0

10.338

0

0

0

0

0

Gezondheidsbevordering

10.338

0

10.338

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

3.279

0

3.279

0

0

0

0

0

Overige

3.279

0

3.279

0

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

147

0

147

0

0

0

0

0

Overige

147

0

147

0

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

56.675

0

56.675

0

0

0

0

0

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

56.675

0

56.675

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

         

4. Ethiek

32.147

0

32.147

0

0

0

0

0

Subsidies

28.451

0

28.451

0

0

0

0

0

Abortusklinieken

18.021

0

18.021

0

0

0

0

0

Medische Ethiek

10.430

0

10.430

0

0

0

0

0

Opdrachten

456

0

456

0

0

0

0

0

Medische Ethiek

456

0

456

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

3.240

0

3.240

0

0

0

0

0

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

3.240

0

3.240

0

0

0

0

0

         

Ontvangsten

101.068

0

101.068

0

0

0

0

0

Overige

101.068

0

101.068

0

0

0

0

0

2. Ziektepreventie

Opdrachten

Ziektepreventie

Analysecapaciteit (NAAT (PCR)-testen)

Het verplichtingenbudget voor analysecapaciteit van het testbeleid wordt bijgesteld met € 473,5 miljoen om aanvullende contracten rechtmatig te kunnen sluiten. Met deze aanvullende contracten wordt het, indien nodig, mogelijk gemaakt om in het najaar de analysecapaciteit van 100.000 testen per dag op te kunnen schalen naar 175.000 testen per dag. Dit om rechtmatig in het geval van een grootschalige uitbraak, waarbij het gebruik van PCR- testen weer de norm wordt, voldoende analysecapaciteit beschikbaar te hebben.

Licence